Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2001 , Cilt 56 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Istanbul menkul kıymetler borsası'nda haftanın günleri ve ocak ayı etkilerinin firma büyüklüğü açısından değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi Finansal Araştırmalar Merkezi1, Gazi Üniversitesi Turizm ve Ticaret Y.O.2
Görüntülenme :
531
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Istanbul Menkul Kıymetler Borsasl(IMKB)'ndahaftanın günleri ve Ocak ayı etkileri ile firma büyüklüğü arasındaki ilişki araşbnlnuşbr. Bu amaçla 1991-1998dönemi itibari ile fırma büyüklüklerine göre 10 tane portföyoluşturulmuştur. Inceleme sonucunda IMKB'de tüm portföyler açısından yüksek ve istatistiksel olarak anlamlı Cuma günü getirileri belirlenmiştir. Ancak büyük piyasa değerine sahip portföyler açısından haftanın günlerinin birbirlerinden farklı olmasının daha anlamlı olduğu anlaşılnuşbr. Aynca, IMKB'deendeks getirilerine göre hazırlanan portföyde bir Ocak ayı etkisi olduğu belirlenmiş ve Ocak ayı etkisinin fırma büyüklüğünden kaynaklandığı anlaşılmışbr. Araştırma sonucuna göre IMKB'de Ocak ayı etkisi yalnız büyük fırmalar açısından geçerlidir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Certain empirical regularitics cannot be explained by any of the currently known asset pricing models, that are referred to as "anomalics", like Weekend Effect and January Effcct. Empirical studics suggcsted that particularly small-scale firrns tend to cam better rates of return than big scale firms on these dates. There is much evidence about the existenee of high Friday retums and January Effects in Istanbul Stock Exchange USE).However, there exists no report on whether thcse effects are independent from the size of the firms or not. In order to invcstigate the relationship betwccn the Days of the Week and January Effectand Size Effect in ISE, ten different portfolio are formed for each year of the period between 1991-1998,according the size of the firms. This study has revealed that there is not a weckend effect that depend on size of the firms, but statistically important and positive Friday returns have bcen obtained in cach portfolio size. it is also found that differences of the days of the week are statistically more significant for big size firrns than smail size firms. This studyalsa indicates that there is an important relationship betwcen pasilive January returns and high scale firms. The resuIs are not consistent with international evidenee, assuming smail fırms to cam higher returns.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :