Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 66 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işletme sınırlarının girişimci faaliyetle yeniden yapılandırılması: yeni pazar oluşturma

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 1
Görüntülenme :
604
DOI :
Özet Türkçe :

Girişimci işletmeler, pazarı kendi istekleri doğrultusunda yönlendirebilmek için farkettikleri fırsatları belirleme ve değerlendirme faaliyetlerini bir araya getirmeli ve ikisini birlikte yürütmelidir (Mengüç ve Auh, 2008). Bu işletmeler, rakipler ve bir bütün halinde pazar tarafından sunulan değeri yoksayarak tüketicilerin değer fonksiyonunda sıçrama meydana getirmektedirler (Kumar, Sheer, ve Kotler, 2000). Sonuç olarak, yeni pazar alanları oluşturarak, mevcut pazardaki rekabeti ilgisiz kılmaktadırlar (Kim ve Mauborgne, 2005). Sınır kararları pazar oluşturma konusunun önemli bir bölümünü oluşturmakta ve girişimci işletmenin sınırları ile yeni pazarın sınırları birlikte oluşmakta/değişmektedir. Pazar oluşturma literatürüyle ilgili, kimlik sınırları ve işletmelerin pazardaki gücüne ilişkin sınırları olmak üzere iki temel sınır kararı mevcuttur. Kimlik ve güce ilişkin sınır kararları yoluyla işletmeler mevcut yasal sınırlarının ötesinde hareket edebilmekte ve eşanlı olarak pazarın sınırlarını ve tanımını yeniden oluşturmaktadır.

Özet İngilizce :

Entrepreneurial firms need to combine both the exploitation and the exploration of the opportunities that they discover (Mengüç and Auh, 2008) in order to drive the market according to their interest. By ignoring the present value offerings of the competitors and the market, these firms create a leap in the customer value function (Kumar, Sheer, and Kotler, 2000). As a result, they make competition in the present market irrelevant by creating a new market (Kim and Mauborgne, 2005). Boundary decisions are a major part of new market formation strategy and boundaries of the firm co-evolve with the boundaries of the new market. There are two basic boundary decision contexts which are directly related to market creation, that are, identity decisions and power structure of the firm connected to the market and competitors. With the help of identity and power related boundary decisions, firms act beyond their legal boundaries and incidentally reform market's boundaries and re-define the market.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :