Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 65 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Imparatorluk fikrinin gelişimi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi1
Görüntülenme :
615
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, İmparatorluk kavramının tarihsel süreçte geçirdiği evrimi ele almaktadır. Kavram, bugüne değin akademik literatürde uluslararası ilişkiler disiplini içinde devletlerarası mücadelenin bir öznesi biçiminde; tarihsel sosyoloji disiplini içinde ise siyasal, toplumsal yapıları incelemede analitik bir araç olarak ele alınmıştır. Bu makalede yapılmak istenense söz konusu eğilimin üçüncü temel ayağını, yani kavramsal boyutunu çözümlemek ve böylece İmparatorluk kavramının tarihsel süreçte nasıl ve neden dönüştüğünü tarihsel sosyolojik bir perspektiften incelemeye çalışmaktır.

Özet İngilizce :

Present study elaborates on the evolution of the concept Empire in the historical process. The concept has hitherto been handled as an agent of inter-state struggle by the international relations discipline and as an analytical tool to examine political and social structures by the historical sociology discipline. The present article seeks to work out the third pillar of the said field, that is to say its conceptual framework, and thus to examine, from the perspective of historical sociology, how and why the concept Empire has evolved in the historical process.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :