Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 65 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ihracatta bölgesel çeşitlendirme ve istikrar

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi1
Görüntülenme :
595
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Türkiye verileri kullanılarak ihracattaki büyüme (2002-2008) ve kriz (2009) dönemlerinde dış satımda bölgesel çeşitlendirme ve istikrar analiz edilmiştir. Bölgesel çeşitlendirmenin ölçülmesinde, toplam bölgesel çeşitlendirmeyi, ülke grupları içinde ve gruplar arasında olmak üzere bileşenlere ayırarak ölçmeye yarayan Entropi yöntemi, oluşturulan istikrar(sızlık) endeksi için sektörlerin dış satımlarının trend değerlerinden olan uzaklığı kullanılmıştır. Elde edilen temel bulgular şunlardır: (i) 2002- 2009 döneminde imalat sanayi ihracatı artarken çeşitlendirme de artmış, fakat bu çeşitlendirme daha çok grup içi (benzer özellik gösteren ülkeler) çeşitlendirmeden kaynaklanmıştır, (ii) Kriz yılında (2009) istikrarsızlık önemli ölçüde artmıştır, (iii) Kriz öncesinde görece istikrarlı olan sektörler, krizden ihracat açısından daha az etkilenen sektörlerdir, (iv) Pazarlarını daha çok çeşitlendirmiş sektörler ihracat bakımından daha istikrarlıdır

Özet İngilizce :

This paper analyzes the global diversification and stability of export sales by using Turkish data for periods of export growth (2002-2008) and the crisis (2009). The entropy method, which allows dividing the total global diversification into two groups (diversification within group and across groups), is used to measure the global diversification for export sales. The difference between actual data and trend values for export sales is used to calculate the instability index. The main findings of the paper are the following: (i) While export sales are increasing during the 2002-2009 years, diversification for export sales is also increasing. However, this diversification is mostly done within groups (countries with similar characteristics), (ii) The instability index is significantly increasing during the crisis period (2009), (iii) Sectors which are more stable before the crisis period are the ones which are less affected by the crisis in terms of export sales, (iv) Sectors which have a higher degree of diversification are the ones which are more stable in terms of export sales.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :