Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 66 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ihracat pazarlama karması kararları için bilgi gereklilikleri: kuru incir ihracatçıları üzerinde bir uygulama

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi1
Görüntülenme :
647
DOI :
Özet Türkçe :

Bilgi eksikliği, firmaların ihracat kararları verirken karşılaştıkları önemli sorunlardan biridir. İhracatla ilgili kararlardan biri, ihracat pazarlama karmasının oluşturulmasıdır. İhracat pazarlama bilgisi literatüründeki çalışmaların bir kısmı, ihracat bilgisiyle ihracat kararları arasında herhangi bir ilişki kurmazken, bir kısmı da ihracat pazarı seçimi için gerekli olan bilgileri ele almaktadır. Bu anlamda, ihracat pazarlama karması kararları için gerekli bilgiler konusunda literatürde bir boşluk göze çarpmaktadır. Bu çalışmanın amacı, ihracat pazarlama karması kararları için gerekli olan bilgilerin önem düzeyinin belirlenmesidir. Bunun için otuz bir kuru incir ihracatçısı firma üzerinde bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Bu uygulamada, firmaların ihracat pazarlama karması kararlarını verirken kullanabilecekleri bilgilerin önem düzeyleri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Sonuçlar, firmaların pazarlama karması elemanlarından en çok aracı seçimi ve fiyatlama ile ilgili bilgileri önemli gördüklerini ortaya koymaktadır. Hedef pazar ve son tüketici ile ilgili bilgiler ise daha az önemli görülmektedir.

Özet İngilizce :

Lack of information is one of the important problems, which firms face when they make export decisions. Formation of the export marketing mix is one of the decisions, which is associated with exporting. Some of the studies on export marketing information are concerned with the export information without relating it to an export decision, while some of them deal with information required for the selection of export markets. In this sense, there is a gap in the literature on the information necessary for export marketing mix decisions. The aim of this study is to identify the level of importance attached to the information required for export marketing mix decisions. A field study was conducted on thirty one exporters of dried fig. This field study attempted to ascertain the importance, which exporters attach to the information which they might utilize while making export marketing mix decisions. The results show that firms considered the information related to the selection of marketing intermediaries and pricing as the most important, among the marketing mix components. The information associated with the target market and final consumers is rated as less important.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :