Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 62 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hukuk devleti ve terör

Yazar kurumları :
Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
584
DOI :
Özet Türkçe :

Makalede Federal Almanya Anayasa Mahkemesinin son birkaç yıl içinde verdiği üç karar esas alınarak hukuk devleti içinde terörle mücadele konusunun ana çizgileri saptanmaya çalışılmıştır. Sunulan örnekler her şeyden önce terörle mücadelenin basit ve yüzeysel yaklaşımlarla, çözülecek bir konu olmadığını göstermiştir. Bu anlamda terörün özgürlüğü genişleterek önleneceği görüşü de ciddi bir dayanaktan yoksundur. Terörün hukuk yoluyla önlenmesi, son derece karmaşık ve uzmanlık gerektiren bir süreçtir. Bu süreç, iyi yetişmiş hukukçuların diğer sosyal bilim dallarının nesnel verilerini hukuk çatısı içinde içselleştirmesiyle başarıya ulaşabilir. Bunun için de siyasal ve ideolojik baskı ve oyunlara karşı gerçekten bağımsız ve güvenceli bir yargı organının varlığı zorunludur. Siyasal ideoloji, kendisine kestirme yollar bulmak için hukuku geriye iterse, bir süre sonra kendi ideolojisini uygulayacağı güvenilir bir hukuk ortamı da bulamaz. Her özgürlük, güvence altına alınan nesnel içeriğine uygun olarak kullanılmasını sağlayacak sınırlamaları göze almak durumundadır. Ancak böyle bir anlayış, o özgürlüğün anayasal ölçütler ve hukuk devleti ilkeleri içinde sınırlanması, uluslararası bir nitelik kazanan terörle de aynı çerçevede mücadele edilmesi yönündeki talebi inandırıcı kılabilir.

Özet İngilizce :

The article aims to present a discussion of the key issues relating to the fight against terrorism under the rule of law, based on three recent judgments of the German Constitutional Court. These cases illustrate that the fight against terrorism requires much more than a shallow and simplistic approach. In this regard, the argument that terrorism could be stopped by expanding liberties clearly lacks any sound basis. Preventing terrorism by means of law is a quite complicated process and thus requires expertise. Such a process can only achieve success with the effort of legal experts who have developed an understanding of the objective data provided by the social sciences. It also requires a truly independent judiciary protected against ideological and political pressures and maneuvres. Indeed, if the dominant political ideology pushes the law back to find shortcuts for its desired political ends, then it destroys the reliable framework of law necessary to practice its own ideological agenda as well. The article concludes that each of the fundamental freedoms must tolerate restrictions which will serve to guarantee their enjoyment in accordance with their objective content. Only such an understanding of fundamental freedoms can authenticate the demand that the fight against the increasingly-global terrorism should be carried on under the rule of law.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :