Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 59 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hisse senedi fiyatlarındaki sürpriz haberlerin bulaşıcılık etkisi ve süreklilik

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası1
Görüntülenme :
515
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada hisse senedi piyasalarındaki sürpriz haberlerin ülkeler arasında yayılması olgusu değerlendirilmiştir. Bu amaçla Arjantin, Brezilya, Meksika, Rusya ve Türkiye'nin Eylül 1995-Şubat 2003 arasındaki günlük hisse senedi piyasası endeksi verileri toplanmıştır. Yapılan değerlendirme sonrasında bir yıldan daha uzun bir döneınde Brezilya hisse senedi piyasası endeksinin koşulsuz olarak ortalamasından sapma olasılığının düştüğü, Türkiye endeksinin koşulsuz olarak ortalamasından sapma olasılığının arttığı anlaşılmıştır. Tek değişkenli koşullu değişen varyans modellerindeki ARCH ve GARCH terimlerinin katsayı tahminlerinin istatistiki belirginliği bu piyasalardaki sürpriz haberlerin bulaşıeılığına ilişkin bazı kanıtlar olarak değerlendirilıniştir. Ayrıca mali piyasa verilerinin varyans denklemlerinde sıkça karşılaşılan sürekliliğin yapısal değişikliklerin hesaba katılmasıyla iyileştiği ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

This study examines the propagation of surprises across eountries by using the stoek market returus. The emprieal analysis is based on the database whieh includes the daily stoek market indiees of Argentina, Brazil, Mexico. Russia and Turkey between September 1995-February 2003. This study has revealed that although the uneonditional probability of deviatian from the mean of Brazilian daily stoek market index is deereasing for the period longer than one year, the uneonditional probability of deviatian from the mean of Turkish daily stoek market index is inereasing for the same period. The statistical significanee of the estimates of ARCH and GARCH eoeffieients of the univariate generalized autoregressive condiıjonal heteroseedastieity (GARCH) model also provides some proofs of the propagation of surprises across the stock markets. In addition. this study indieates that taking the struetural changes into aeeount improves the frequent evidenee of persistenee for the financial market data.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :