Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 61 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hegemonya ve kendiliğindenlik arasındaki küresellik: tbmm üyeleri üzerine bir alan araştırması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kırıkkale Üniversitesi iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
645
DOI :
Özet Türkçe :

20, yüzyılın son çeyreğ'inde akademik literatüre yoğun bir biçimde giren küreselleşmeye ilişkin tanımsal ve kuramsal tartışmalar; sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinde, emperyalizmden evrenselliğe kadar geniş bir alanı kuşatmış görünmektedir. Çeyrek yüzyıla yakın süren bu sürece bakıldığında, kavrama ve ilgili sürece' yönelik ilk başlardakiKuşkuların yerini,' bugün negatif ve - pozitir" "yönleri ile farklı alanlarda küreselleşmenin etkileri tartışriuilarin'ın ya da ilgili süreçte' daha "aktif olabilme ya da daha az olumsuz etkilenme arayışlarının aldığı söylenebilir. Bu çalışma, üzerinden değerlendirebilmek için yeterince bir. süre geçtiği düşünülerek, genel küreşelleşme tartışmalarinı, iktidar ve ana muhalefet partisinden hareketle, 22" dönem' TBMM üyelerinin. nasıl algıladlı.

Özet İngilizce :

Definitional and theoretical discussions on globalization, which become a :major subject of social sciences in the last quarter of the 20th century, seem .to constitute by, a very largefield from imperialism to universaliıy, Whenthe fac't that the globalization process lasted al most a quarter ,century is considered, it can be said that the doubts on the conceptof-globalizatioİı and globalization process in the beginriing are replaced with influence discussions of globalization with its positive and negative dimensions; Thispaper aims to understand how the Turkiish MP!; evaluate globalization debatcs, and to get their globa'lization perceptions, it can be stated that the Turkish MPs are not homogeneous in terms of their approches toglcibaiization and the meaning of globalization for Turkey, The Turkish' MPs differ in terms of their"parties, their political identities and their' languages known as well as political and cultural issues such as nationostates, national judgement, and national values more than on general definitions, thesis and theories of globalization in Turkey,

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :