Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 59 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hava taşımacılığı planlamasında yöneylem araştırması modellerinin kullanımı

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Faküıtesi1, Abant Izzet Baysal Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakülte2
Görüntülenme :
599
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, filo çizelgeleme (çizelge oluşturma ve filo tahsisi) ve tayfa çizelgelerne (tayfa eşleştirme, tayfa atama) kavramları incelenmiş ve yapılan çalışmalar üzerinde durulmuştur. Kavramlar arasındaki ilışkıler incelenerek filo tahsisi ve tayfa eşleştirme probleınlennin çözümü içın geliştirilmiş olan yaklaşımlardan bazıları sunulmuştur. Son olarak, tayfa eşleştirmc çüzüm süreci bir örnek üzerinde test edilmiştır.

Özet İngilizce :

In thıs study, neet scheduling (timetahle construction and neet assignment) and crew schedulıng (crew-pairing and crew assignment) concepts are revıewed and previous studies on these subjects are examined. Throughout the study relationship betwecn concepts are analyzed and some of the approaches developed for the solution of neet and crew scheduling problems are presented. Finally, crew-pairing solution process is tested on an example.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :