Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2002 , Cilt 57 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Güncel gelişmelerin işığında. 1982 anayasaı'na göre cumhurbaşkanı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi1
Görüntülenme :
616
DOI :
Özet Türkçe :

1982 Anayasası, yürürlükte olduğu yirmi yıl içinde sürekli olarak eleştirilrniş ve bu zaman zarfında çok sayıda değişikliğe uğramıştır. Anayasa'nın sık sık tartışma konusu olan kurumlarından biri de cumhurbaşkanının konumudur. Bu çalışmada cumhurbaşkanlığı kurumu, güncel tarhşmalar göz önünde bulundurularak incelenmiştir. Ancak, güncel tarhşmaların daha iyi anlaşılabilmesi için öncelikle ve kısaca, cumhurbaşkanının parlamenter dizge içindeki konumu ve Türkiye'nin parlamenter serüveni içinde bu kurumun gelişimi anlatılmıştır. Ardından 1982 Anayasası'na geçilmiş, cumhurbaşkanının konumu, yetki, sorumluluk ve görevleri, karşı imza kuralı tartışmalarının ışığında incelenmiş, son olarak, cumhurbaşkanının kararnameleri imza yetkisi ve vatana ihanetle suçlanması konuları üzerinde durulmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The 1982 constitution was continuously criticised during the twenty years it was in force and has gone through numerous amendmends within this period. One of the often criticised institutions of the constitution is the position of the president. In this study the presidency is examined taking into consideration the current arguments. To better understand the recent criticisms, however, first and in brief, the position of the president within the parliamentary system and the development of this institution during the parliamentary adventure of Turkey is reviewed. Next, the 1982 constitution is taken up and the position, authority, responsibility and duties of the president are discussed within the arguments of the "counter signature" principle, and, finaUy, the authority of the president to sign deerees and his Iiability against charges of high treason.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :