Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 62 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Genel fiyat düzeyinin belirlenmesinde para ve maliye politikası baskın rejimler

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi1, T.C. Merkez Bankası Emisyon Genel Müdürlüğü2
Görüntülenme :
659
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Türkiye'de geçerli iktisadi politika rejiminin 2001 öncesinde maliye politikası baskın olduğu, 2001 yılında uygulanmaya başlayan program ve yapılan düzenlemeler sonrasında para politikası baskın rejim özeııikleri gösterdiği yönündeki öngörü ve tespitler, kurulan VAR modeııerinden elde edilen etki-tepki fonksiyonlan ve Granger nedenseııik testleri ile ampirik olarak belirlenmeye çalışılmaktadır. Analiz sonuçlanna göre, Türkiye'de geçerli iktisadi politika rejiminin 2001 öncesinde maliye politikası baskın. 2001 sonrası dönemde para politikası baskın olduğu yönündeki öngörüleri desteklemektedir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to empiricaııy investigate whether economic policy regime in Turkey was fiscal dominant before 200 i and reveals monetary-dominanı features after the implemantation of the program and regulation realized since 2001. Within this context, impulse-response functions derived from VAR models and Granger casuality tests were used. The results of our empirical analysis indicaıe that the policy regime in Turkey was fiscal-dominant before 2001 and monetary dominant af ter 2001.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :