Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 66 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gelir düzeyi ve çocuk emeği arasındaki ilişki: ülkelerarası bir karşılaştırma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
712
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, çocuk işçilik ile bu olgunun varlığının en temel nedeni olarak gösterilen yoksulluk arasındaki ilişki ele alınmıştır. Çalışmada öncelikle, çocuk işçiliğin tarihsel ve kuramsal boyutu tartışılmıştır. Ardından, iktisadi açıdan çocuk işçiliğini açıklayan ve çocuk işçiliğinin nedenini yoksullukla ilişkilendiren çağdaş modeller ele alınmıştır. Bu kuramsal yaklaşımların ışığında, 148 ülkeye ilişkin çocuk işçilik oranı ve kişi başına düşen gelir verileri kullanılarak, yoksulluk ve çocuk işçilik arasındaki ilişkinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Ülkeler, dört gelir grubuna (0-1.000$; 1.001-2.000$; 2.001-4.000; 4.001-9.000$) ayırılmıştır. Bu çalışmada SPSS 10 kullanılarak, 148 ülkedeki çocuk işçilik oranları ve kişi başına düşen ortalama gelir düzeyleri arasındaki korelasyon katsayıları hesaplanmış ve anlamlılıklarına bakılmıştır. Sonuç olarak yoksul ülkelerin bulunduğu ilk iki grupta kişi başına düşen gelir ve çocuk işçilik oranları arasında anlamlı bir ilişki bulunduğu görülmüştür. Ayrıca 148 ülkeye bakıldığında da, çocuk işçilik ile kişi başına düşen ortalama gelir arasında anlamlı (-,53) bir ilişki bulunmuştur.

Özet İngilizce :

In this study, the relationship between child labour and poverty is adressed. In that respect, the historical and theoretical dimensions and aspects of the subject is discussed at first. Then, contemporary models that explain child labor using economic theory are examined. The aim of this study is to reveal the relationship between poverty and child labor by using per capita income and child labor ratio data of 148 countries. In that respect countries are divided into four groups according to their income levels (0-1000$; 1001-2000$; 2001-4000; 4001-9000$). Then using SPSS 10, the correlation coefficients between per capita incomes and child labor ratios within each group and in between 148 countries are computed. In the first two poor groups there is a significant relationship between per capita income and child labor ratios. Also, the relationship is significant (-.53) when 148 countries are taken into account

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :