Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 65 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Finansal raporlama standartlarının dünü ve bugünü

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi1
Görüntülenme :
529
DOI :
Özet Türkçe :

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları şüphesiz muhasebe ve finans dünyasında son birkaç yılda tartışılan en önemli konuların başında gelmektedir. Bunun başlıca nedeni ise, sermaye piyasalarının küreselleşmesi; uluslararası yatırım kararları ve dolayısıyla büyük sermaye hareketleri; uluslararası şirket birleşmeleri gibi küresel yönelimler ile çeşitli ülkelerde yaşanan finansal ve ekonomik krizler nedeniyle finansal tablo kullanıcılarının bu tablolardaki bilgileri sorgular duruma gelmesiyle oluşan güvensizlik ortamıdır. Ayrıca finansal piyasalarda “küresel karşılaştırılabilirliğin” sağlanabilmesi için uluslararası standartlara göre hazırlanmış olan finansal tablolara ihtiyaç duyulmaktaydı. Buna bağlı olarak, Muhasebe Standartları küresel finans ve muhasebe işlemlerinin bütün yönlerini birbirine bağlayan bir halka görevini üstlenmiştir. Küresel standart setinin oluşturulmasından önce uygulayıcılar ulusal standartların farklı olması ve finansal tabloların karşılaştırılmasının sağlıklı yapılamaması nedeniyle birçok zorlukla karşı karşıya kalmışlardır. Uluslararası Muhasebe Standartları, IASC-International Accounting Standards Committee (Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi) tarafından yayınlanmaktadır. IASC, 1973 yılında ülkelerin muhasebe meslek örgütleri tarafından kurulmuş ve ilk toplantısı 29 Haziran 1973 tarihinde Londra’da gerçekleştirmiştir. IASC’nin Haziran 1973’te kurulmasında Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, Japonya, Meksika, Hollanda, İngiltere, İrlanda ve ABD’deki muhasebe meslek örgütleri rol almıştır. Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi 1973 yılından 2001 yılına kadar bu statüde hizmet vermiş ve Uluslararası Muhasebe Standartlarını yayınlamıştır. Bu komite, 2001 yılı başından itibaren IASB-International Accounting Standards Board (Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu) adını almıştır.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :