Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 66 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Finansal düzenlemelerin ilke bazlı ya da kural bazlı olmasının finansal raporların denetim sürecine etkisi

Yazar kurumları :
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu1
Görüntülenme :
1003
DOI :
Özet Türkçe :

Finansal tabloları denetime tabi tutulacak kuruluşlarda uygulanacak denetim stratejileri denetçiler tarafından öngörülecek denetim riskinin düzeyine göre belirlenmektedir. Denetim riski ise denetlenecek kuruluşun yapısal koşulları, iç kontrol ve muhasebe sistemlerinin yeterliliği, uygulanacak denetim tekniklerine karşın ortaya çıkarılamayacak hata ve hileler ile karşılaşma olasılığı birlikte dikkate alınarak belirlenmektedir. Bu çalışmada, finansal kuruluşlara ilişkin yapılacak finansal tablo denetimlerinin uygunluk denetimini de kapsayacağı görüşünden hareketle denetimlerde esas alınacak düzenlemelerin ilke bazlı ya da kural bazlı yaklaşımla hazırlanmış olmasının denetim stratejisinin planlanmasına etkisi sorgulanmıştır. Denetim riskinin alt bileşenleri olan kontrol riski ve bulgu riski arasındaki ters yönlü gelişim dikkate alınarak ilke bazlı düzenleme yaklaşımının bulgu riskini, kural bazlı düzenleme yaklaşımının ise kontrol riskini arttıracağı sonucuna varılmıştır.

Özet İngilizce :

Audit plans which will be implemented during the external auditing of the entities' financial reports are determined according to the level of audit risk by the external auditors. Audit risk is assessed taking into consideration the structural conditions and efficiency of the internal control and accounting systems of the entities which will be audited and also, the risk that the auditor's substantive procedures do not detect a misstatement that could be material. The purpose of this study is to evaluate the impact of the principle or rule based financial regulations on the external audit process of the financial institutions assuming that they do not include only financial reporting audits but also suitability audits in terms of the financial regulations. It has been shown that principle based regulations would increase detection risk as rule based regulations would increase control risk by using the negative relationship between the control and detection risk.

Anahtar kelimeler :

,

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :