Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 64 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Examining marketing mix from an ethical view: a field research on marketing executives

Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
577
DOI :
Özet Türkçe :

İşletmelerin dışa açılan  en önemli pazarı olan  pazarlama,etik olmayan uygulamalarında en çok yaşnadığı işlevlerinden biridir.Pazarlama yöneticilerinin pazarlama karmasının ürün,fiyat,dağıtım ve tutundurma öğeleri ile ilgili alacağı kararlar,ve yerine getireceği faaliyetler pazarlama bölümünün ve dolayısıyla işletmenin etik açıdan değerlendirilmesini etkileyecektir. Bu çalışmanın amacı pazarlama yöneticilerinin  pazarlama karması karar faaliyetleri ile ilgili etik bakış açılarını araştırmak ve sektör karşılaştırması yapmaktır. Çalışmada ilk olarak pazrlama etiği ile ilgili literatür inceleniştir.Daha sonra pazarlama yöneticilerinin pazarlamayla ilgili tek bakış açılarının ve sektörel bir karşılaştırmanın  ortaya konması için farklı işletmelerde çalışan pazarlama yöneticileri üzerinde  bir anket çalışması tasarlanmış ve pazarlama karmasının öğelerine göre pazarlama yöneticileri üzerinde bir alan araştırması yapılmıştır.

Özet İngilizce :

Marketing is the most significant function of enterprises in which unethical practices are experienced. Marketing executives’ decisions relating to product, price, place and promotion items of marketing mix and actions that they will perform for it affect the department of marketing and consequently marketing will affect the evaluation of the enterprise from an ethical point of view. The aim of the study is to investigate the ethical perspective of marketing executives regarding the marketing mix decisions and practices, and make a sector comparison. First, the literature on the marketing ethics are reviewed. Then a questionnaire on marketing executives who serve in different enterprises is designed to display marketing executives’ ethics view points about marketing and make a sector comparison, and a field study is done on marketing executives according to elements of the marketing mix.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :