Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 62 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Evrimsel oyun olarak kurumsal kontrol etkileşimi

Yazar kurumları :
Ortadoğu Teknik Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
595
DOI :
Özet Türkçe :

Yatmmcı ve hedef yönetim arasındaki kurumsal kontrol etkileşimini modellemek için oyun teorisi uygun bir araçtır. Ancak gelenekseloyun teorisi araçlan genelde birden fazla Nash dengesini işaret etmektedir. Bu makalede Mason ve digerlerinde (2003) yer alan asimetrik bilgili etap oyunu, evrimsel ve dinamik bir kurumsal kontroloyunu olarak modellenmiştir. Geniş denge kümeleri yerine, evrimseloyunun çözümünde olası kararlı durum olabilecek sekiz vaka bulunmuştur. Yakalardaki seçimlerin evrimsel kararlı stratejiler olabilmeleri için gerekli olan kazanç yapılan ortaya konmuştur. Böylece popUlasyondaki yatmmcı tipi olasılık dagılımı tahmin edildiginde, oyunun tek kararlı durumunu bulmak mümkün olmaktadır. Bu denge oyunculann rasyoneloldugu varsayımına dayanmamaktadır.

Özet İngilizce :

Game theory is an appropriate tool to model the interaetion between investor and management in a corporate control interaction. However, traditional game theoretic lools generally yield multiple equilibria. In ıhis paper we take the assymmetric information stage game in Mason et aL. (2003) and model it as an evolutionary corporate control game. Instead of wide sets of multiple equilibria, we point out eight candidates for the stable state of the population. We also show the conditions for the choices under each case to be cvolutionarily stable strategies. Hence, when the probability disrribution of investor types is estimated it is possible to identify a uniquc equilibrium state of the game. This equilibrium does not depend on the rationality assumption.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :