Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 66 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eskiden yeniye neo-klasik sentez: bir literatür taraması

Yazar kurumları :
Çukurova Üniversitesi İ.İ.B.F.1
Görüntülenme :
930
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, makro iktisatta son yüzyılda oluşan belli başlı teorik gelişmeler özetlenmiştir. Ekonomide yaşanan krizler her dönemde iktisat teorisine hakim anlayışın sorgulanmasına yol açmıştır. Keynes'in Genel Teori'sinin yayımlanmasından günümüze kadar makro iktisatta eski ve yeni Neo-Klasik Sentez olarak adlandırılan iki oydaşma oluşmuştur. Her iki sentez de kapitalizmin yaşadığı yapısal krizler sonrasında eleştiri konusu olmaya başlamışlardır. Bu çalışmanın amacı eski ve yeni Neo-Klasik Sentez'in krizler karşısındaki yetersizliğini, bu iki sentezin ana argümanları üzerinden anlamaya çalışmaktır.

Özet İngilizce :

In this study, the major theoretical developments in macroeconomics in the last century are summarized. The crises in the economy in every period have led to questioning of the dominant theory in economics. Following the publication of The General Theory by Keynes, two consensuses which are called old and New Neoclassical Syntheses have been formed. Both syntheses become subject of criticism after structural crises of capitalism. This study is an attempt to understand the inability of old and the New Neoclassical Syntheses against crises, through main arguments of these two syntheses.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :