Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 64 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Entwıcklungsstatıonen des parlamentarısmus und dıe gewaltenteılungsfunktıon

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Bandırma Üniversitesi Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
657
DOI :
Özet Türkçe :

Makale, demokratik Parlamenter Yönetim Sistemlerinde merkezi yönetimin gücünün, yasama, yürütme ve yargı arasında bölüşüldüğünü öngörmektedir. Ancak, günümüzde uygulanmakta olan Parlamenter Yönetim Sistemlerinde yasama ve yürütmenin iç içe ve ortak çalışmaları nedeniyle, yürütmenin yasama organınca, kuvvetler ayrılığı teorisinde öngörüldüğü gibi, denetlenmediğini göstermektedir. Dolayısıyla, yasama organının yapması gereken denetleme görevini, sınırlı oranda, yasama organının muhalefet kanadı yerine getirmeye çalışmaktadır. Önünüzdeki çalışma, İngiltere’de sadece danışmanlık amacıyla oluşturulmuş olan parlamentonun günümüzdeki Parlamenter Yönetim Sistemine nasıl dönüştüğünü, tarihi perspektif ve deskriptif bir yöntemle analiz etmeye çalışmaktadır. Bu kapsamda parlamentonun tarihte, değişim sürecinin önemli kırılma noktalarına değinilmektedir. Çalışma, adı geçen dönemlerdeki toplumsal değişimlere paralel olarak, parlamentonun geçirdiği evrimi kısaca analiz edip günümüzdeki anayasal konumuna nasıl geldiğini belirttikten sonra, iki ayrı öneri ile nasıl dönüştürülebileceği ile son bulmaktadır.

Özet İngilizce :

This article envisages that the central governing power is distributed between legislation, execution and jurisdiction in the constitutions of contemporary, participatory and democratic parliamentary governing systems. But today, it is known that the execution is not supervised by the legislation, as stated in the theory of division of powers, because they work closely and collectively. Consequently, the opposition wing of the legislative body, to a certain degree, tries to fulfill the supervision duty that the legislative body is supposed to do. This study tries to analyze how the parliament which was in the beginning founded for only consultancy purposes in England turned into its present position, as mentioned above, through a historic perspective and descriptive method. The study, in this context, deals with important stops of the changing process of the parliamentary in the history. Thus, this study tries to analyze the evolution that the parliamentary has had in parallel with the social changes in the related period. After it explains how it has turned into its present position, it analyzes how it can be turned into its present position, which requires classical distribution of powers, with two different suggestions.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :