Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2002 , Cilt 57 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Enflasyonun muhasebe verileri üzerindeki etkisinin giderilmesinde kullanılan otofinansman yöntemleri ve enflasyon muhasebesi üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
653
DOI :
Özet Türkçe :

Enflasyonist dönemlerde, paranın satınalma gücünün değişmesi nedeniyle, mali tabloların homojen yapısı olumsuz olarak etkilenmektedir. Çünkü, geleneksel muhasebe anlayışı ile hazırlanan mali tablolarda, enflasyonun veriler üzerine etkisi gözardı edilmektedir. Böylece, işletmeler fiktif karlar üzerinden daha çok vergi, daha çok kar payı (temettü) ödemek zorunda kalmaktadırlar. Böyle bir ekonomik ortamda, vergi yasaları tarafından önerilen otofinansman yöntemleri de mali tablolan kısmi olarak düzeltebilmektedir. Bu durum, mali tablolar aracılığı ile karar verecek olan ilgi gruplarını yanıltabilecektir. Bu çalışmada, öncelikle Türkiye'de faaliyette bulunan Serbest Muhasebeci'ler, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir'ler ve Yeminli Mali Müşavir'lerin mevcut otofinansman yöntemleri ve enflasyon muhasebesi üzerine görüşleri, oluşturulan anket yöntemiyle tespit edilmiştir. Sonra da, elde edilen veriler değerlendirilip analiz edilmiştir. Bu çalışmanın sonunda, enflasyon muhasebesine geçişte alınabilecek önlemler ile ilgili önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Due to the changes in the purchasing power of money in inflationary period, the homogeneous structure of financial statements is negatively affeeted. In the cases where the effects of inflation are ignored in the financial statements prepared based on traditiona! accounting principles, firms have to pay more taxes and dividends from the profits arising from inflation. The autofinancing methods suggested by tax laws can solve the problem embedded in the financial statements partially. This sitation may mislead people who are interested in and who make decisions based on those financial statements. In this study, first, the opinions of Independent Accountants, Independent Accountants Financial Advisers and Swom in Financial Advisers in Turkey on the existing autofinancing methods and inflation accounting is determined with a survey questionnaire method. Then, the data obtained fromthe survey is evaluated and analyzed. Finally, the paper makes suggestions on the measures that could be taken in the transition to inflation accounting.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :