Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 66 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Endüstriyel pazarlama alanında 2000-2010 yılları arasında yapılan çalışmaların kategorik olarak incelenmesi

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
565
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, 2000-2010 yılları arasında Endüstriyel Pazarlama alanında yapılan akademik makale çalışmalarının kategorik bir sınıflandırmaya tabi tutularak incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla, konu ile ilgili yerli ve yabancı 13 akademik dergi taranarak; 311'i uygulamalı, 101'i kavramsal olmak üzere toplam 412 tane makale çalışması incelenmiştir. İncelenen çalışmalar, ana ve alt konu başlıklarının yanısıra, yıl, sektör, ülke, kullanılan analiz ve ölçek türleri ile, örneklem hacmi, örneklem çerçevesi ve cevaplanma oranı kriterlerine göre kodlanarak sınıflandırılmıştır. Sonuçlar, çalışılan konuların, firmalar arası ilişki kurma ve yönetme ile, yeni ürünlerin pazarlanması ve yayılması başlıklarında yoğunlaştığını göstermektedir. Ayrıca, çalışmaların büyük kısmında Likert ölçeği ile ölçülen ve LISREL programında, yapısal eşitlik modellemesi ve doğrulayıcı faktör analizleri ile test edilen nicel yöntemlerin kullanıldığı belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to investigate the articles in the area of Industrial Marketing between the years of 2000-2010 and to classify them categorically. With this aim, 13 domestic and international journals, publishing Industrial Marketing area, were scanned and in total 412 academic articles, 311 empirical and 101 theoretical, were examined. The articles were classified according to main and sub titles, as well as the year they were published, the industry type, country, analysis technique, scale type, sampling frame, sampling size, and response rate. According to results, creating and developing inter-firm relationships, marketing new products, and diffusion of innovations are the subjects that are mostly studied. In addition, most of the studies use quantitative methods measuring by Likert-type scale, and test by Structural Equation Modeling and Confirmatory Factor Analysis using LISREL.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :