Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2001 , Cilt 56 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ekonomik dönüşümü düşük işsizlikle sağlamada çek cumhuriyeti tecrübesinin değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
610
DOI :
Özet Türkçe :

Komünist sistemin 1989 yılında çöküşü ile birlikte doğu Avrupa'da, eski Sovyetler Birliği'nde ve Asya'da yer alan yaklaşık 30 ülke planlı ekonomiden piyasa ekonomisine geçişte önemli aşamalar kat etmişlerdir. Dönüşüm sürecinin sonuc;lanuygulamada bütün ülkeler için ayru olmasa da, hemen tümünde dönüşüm yüksek işsizlikle birlikte gerc;ek1eşmiştir.Bu süreci oldukça düşük bir işsizlik oranı ile geçen Çek Cumhuriyeti bunun istisnası olmuştur. Çek dönüşüm sürecinde aktif istihdam politikalan ve işgücünün eğitim düzeyi gibi bazı politika ve koşullann düşük işsizliğin sağlanmasında kalıcı rolleri bulunurken, düşük üeret ve sabit döviz kuru gibi politikaların bu amaca geçici olarak hizmet ettikleri gözlenmiştir. Her ne kadar 1990'lann sonu itibariyle işsizlik oranlan önemli ölc;üdeyükselse de, dönüşüm sürecinde Çek Cumhuriyetinin genel performansı başanlı dönüşüm için rec;etesunan bir süreç olarak değerlendirilebilir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Alter the collapse of communism in 1989,the process of transformation from planned to market economy has advanced signifıcantly. About 30 counlries in Eastcm Europe, the former Soviet Union and Asia are involved in extensive systemic changes. Although the outcome of transformation is not the same for all countries, in practically all of them it is accompanied by high levels of unemployment. However the czech Republic (CR), having substantially low levels of unemployment during this process, has been considered as an exception. in the transition process while some policies (such as active labor market policies)and initial conditions (like the educalional level of labor force) have played a continuing role, some of them (like low wage and fixed exchange rate policies)have only served as temporary means and blurred the overall picture. Even though the unemployrnent rates inereased considerably by Iate 1990's, the general performance of CR in transition can be deseribed as "victorious" from which we can derive a recipe for successful transformation.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :