Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 61 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ekonomi bakış açısından örgütsel küçülme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi1
Görüntülenme :
716
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı 1970'li yıllarda başlayıp, aıtL\\Dbir eğilimle günümüzde devam eden örgütsel küçü!ıne uygulamalanmn ekonomik etkilerini incelemektir. Literatür incelemesi yoluyla gerçekleştirilen çalışma, küçü!ınelerin ekonomik etkilerini mikro ve makro bazda, iki ana başlık etrafında incelemektedir. Mikro bazda, küçülen işletmelerin faaliyet performanslarındaki ve hisse senedi fiyatlarındaki değişimi inceleyen çalışmalar incelenmiştir. Faaliyet performansı ve hisse senedi fiyatındaki değişim, küçü!ınenin nedeni, nasıl yürütüldüğü ve piyasanın bunları nasıl algıladığı ile ilişkilidir. Araştırmalar farklı sonuçlar ortaya koymakla birlikte, genellikle gerek hisse fiyatı, gerek faaliyet performansında düşüş görüldüğe işaret etmektedir. Makro bazda ise küçü!ınelerin işsizlik üzerinde yarattığı etkiler incelenmiştir. İşten çıkarınaların arttığı yıllarda işsizlik oranı da artmaktadır. Bu sonuç gerek makro ekonomik politikalar ile ilişkisi, gerek neden olduğu sosyal etkiler açısından incelemeye değerdir.

Özet İngilizce :

This paper examines the economic consequences of downsizing. A literature review provides a widespread perspective to the effects of downsizing on both micro and macro scales. A wide range of literature, which encompasses share price reactions, and operational performances reveales that these two indicators are closely related with downsizing, how it is managed and how the market interprets downsizing. Although various surveys differ in results, they signify a decline in share prices and operational performance following downsizing. On the macro level, unemployment caused by layoffs in the process of downsizing has been investigated. Evidence shows that unemployınent rate and layoffs depict a parallel tendency. Both its macro-economical and social consequences are worth studying further.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :