Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2000 , Cilt 55 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitim ve çokkültürlülük:amerikan üniversitelerinde irk ve kültür savaşları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi1
Görüntülenme :
530
DOI :
Özet Türkçe :

Amerikan üniversitelerinde çokkültürcülük tartışmalarının konu edildiği bu yazıda, son dönem siyaset kuramında önemli bir yer edinmiş olan çokkültürcülük tartışmaları somut bir bağlam içinde değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda ilk olarak, bu tartışmanın üç temel ayağı olarak görülen, olumlu eylem politikası, çokkültürcü müfredat ve ifade kurallarıyla ilgili sorunun genel hatları çizilmiş; daha sonra bu tartışmalar sırasında belirginleşen siyasi söylem ve konumlar analiz edilmiştir. Yazıda üniversite eğitimiyle ilgili olarak bu tartışma büyük ölçüde ırksal farklılıklar, yani siyah-beyaz sorunu çerçevesinde ele alınmıştır. Bu analizler ışığında geliştirilen yazının temel argümanları şöyle özetlenebilir: Amerika'da sağ ilc solu bölen son derece hassas bir siyasi tartışmaya dönüşen çokkültürcülük konusundaki siyasi saflaşmalar aslında liberal bütünk"jme umutlarının tükenmesiyle ilgili derin toplumsal sorunlara işaret etmektedir. Liberal bütünleşme umutlarının tükenişi siyah cemaati ve egemen düzen için farklı korkulan gündeme getirmekte ve karşılıklı zıtlaşmayı artınnaktadır. Bu süreçte siyahlar giderek daha fazla dışlanma korkusuyla dolarak içe kapanma eğilimi gösterirken egemen düzen de neo-liberal korkular temelinde söylemsel saldınya geçerek onları daha da marjinalleştirmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This article aims to critically evaluate the 'multiculturalism debate' which has acquired a prominent place in contemporary political theory, by placing it in a concrete context. This concrete context is'the multiculturalism debate' in American Universities, which has three main aspects: the affınnative action, the multicultural curriculum and the speech codes. Within this framework, i firstly present the main parameters of the debate and then try to figure out the discursive positioning of different political forces. In the light of this analysis. the main arguments of this article can be summarized as follows: The multiculturalism debate has become the source of a very heated political conlroversy, and a criteria of demarcation between ldt and right. The political positioning which has surfaced in this debate, poinıs out to the great social transformations ofthe crisis of liberal integrationism and the rise of the new right. It also draws aUention to the deep social and political fears created and consolidated by the exhaustion of the hopes of liberal integration.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :