Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 63 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Effective nonprofit governance and social capital: a notwork analysis perspective

Yazarlar :
Yazar kurumları :
University of Central Florida Department of Public Administration1
Görüntülenme :
518
DOI :
Özet Türkçe :

Kar amacı gütmeyen organizasyonların etkinliği, akademik ve profesyonel çevrelerde geniş bir ilgi konusudur. Bu çevreler yetersizlik kavramını ele alırken bu organizasyonlardaki kurul üyeleri, çalışanlar ve gönüllüler arasındaki bütünleştirici bağları ve bu kuruluşların bir bütünlük içerisinde ortak değerler ve güvenin yardımıyla hedeflerine doğru hareket edebilme kabiliyetlerini incelemek yerine, organizasyon içerisindeki bireylerin görev ve sorumlulukları belirleme üzerine yoğunlaşmışlardır. Bu makale ise bilime: (1) Kurul üyeleri çalışanlar, ve gönüllüler arasındaki uygun bağların bilginin tartışılmasında ve karar almada önemli bir unsur olduğu; (2) bu bağların sosyal sermayenin kurumsal boyutu sayesinde geliştiği; (3) sosyal sermayenin organizasyon için değer yaratacağı; argümanlarını inceleyerek katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bu araştırma sosyal sermayenin kurumsal boyutundaki bağların çeşitlerini ve kalitesini incelemektedir. Bu çalışma, bağlı bir gurupta sosyal sermayenin etkilerini inceleyen çalışmaları ilerleterek literatüre katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Özet İngilizce :

There is widespread concern over the effectiveness of nonprofit governance among scholars and practitioners. They have continued to address the phenomenon of ineffectiveness by clarifying roles and responsibilities for individuals rather than focusing on the impact of the cohesive ties amongst board members, staff, and volunteers and the ability of the nonprofit organization to work as a unit with shared values and trust resulting in value creation for the nonprofit organization. The paper seeks to contribute to the body of knowledge by developing the following arguments: (1) appropriate ties amongst board members, staff, and volunteers are integral to the ability to discuss information and make decisions; (2) appropriate ties are developed within the structural dimension of social capital; and (3) social capital will lead to value creation for the institution. The paper examines the quality and type of the ties of the structural dimension of social capital. This study contributes to the literature by furthering the study of the impact of social capital within a bonded group. The paper offers some practical suggestions for using the model of social capital and network theory to help nonprofit organizations become more effective in their governance.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :