Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 61 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Durağan olmayan talep varsayımı altında tedarik dönemi politikasının maliyet performansı üzerine bir inceleme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Türkiye iş Bankası Yazılım Genel Müdürlüğü1, Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi2
Görüntülenme :
568
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada envanter yönetiminin temel politikalarından olan "min-max" (s,S) ve "tedarik dönemi" (R,S) politikaları durağan olmayan talep varsayımı altında maliyet performansı bakımından karşılaştırılmıştır. Envanıer literatUründe "min-max" politikasının optimal çözüm verdiği gösterilmiştir. Bu çerçevede çalışmanın temel katkısı "tedarik dönemi" politikasının en iyi çözUme olan yakınlığının belirlenmesi yönündedir. Durağan olmayan talep durumu için her iki politika parametrelerinin hesaplanmasına ilişkin yöntemler incelenmiş ve maliyet performansı karşılaştırması geniş bir hipatetik deney seti üzerinde gerçekleştirilmiştir. Tesı sonuçları "tedarik dönemi" yaklaşınunın özellikle düşük sipariş maliyeti altında "min-max" politikasına çok yakın sonuçlar verdiğini göstermiştir.

Özet İngilizce :

In this study, the well-known policies of invenıory management min-max (s,S) and Replenishment Cycle Policy (R,S) under non-stationary demand assumption are compared in terms of cost performance. it is known that the min-max (s,S) policy gives the optimal soluıion in inventory literature. The main contribution of this work is to identify the east performance of ıhe Replenishment Cycle Policy (R,S). The relaıed methods of cakulation for both policy parameters under the non-stationary demand assumption are investigated and compared with the cost performance over a large hypothetical experiment. Numerical tests show that Replenishment Cycle Policy (R,S) under the low ordering cost assumption has given results that are close to the min-max (s,S) policy.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :