Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2002 , Cilt 57 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dünya bankası'nın küresel pazar için yeni stratejisi:yönetişim

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi1
Görüntülenme :
887
DOI :
Özet Türkçe :

"Yönetişim", Dünya Bankası'nın 1989'da Afrika'da varolan durumu bir "yönetişim krizi" olarak tanımlamasından sonra güncelleşen ve diğer uluslararası finans kuruluşlarınca da benimsenen bir kavram oldu. Bu tarihten itibaren, yönetişim kavramı gerek ulusal gerekse uluslararası karar alma süreçlerinde "demokratik" mekanizmaların yaşama geçirilmesini destekleyen bir politikanın "adı" gibi değerlendirilmeye başlandı. Yönetişimin temel unsurları olarak "şeffaflık", "hesap verme", "hukuk devleti", "katılım" gibi değerler ön plana geçirildi ve hem ulusal hem de uluslararası politikaların bu kavramlar etrafında yeniden biçimlendirildiği düşüncesi yaygınlaştı. Bu makalede, yönetişimin bu kavramlaştınlma biçiminin tamamen bir "retorik" olduğu ve bu retoriğin, gelişmekte olan ülkelerin uluslararası finans kuruluşları aracılığıyla, küresel kapitalist pazara daha fazla bağımlı kılınmasını meşrulaştırdığı tezinden hareket edilmektedir. Makale, Dünya Bankası'nın yönetişim ve sivil toplum projesiyle sınırlı olacak bir şekilde, yönetişimin bu gözden ırak kılınmaya çalışılan boyutunu bir nebze olsun aydınlatmaya çalışmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

"Governance" has become a widely used concept espeeially by international finance institutions after the World Bank has charaderized the current situtation in Afrka as a "crisis of governance" in 1989. From that date on, the concept of govemance has been appreciated as the "name" of a policy which supports the "democratic" decision making process both at the national and international levels. Values such as "transparency", "accountablity", "rule of law" and "participation" become prevalent as the primary elements of govemance and the thought that both national and international politics have been shaped around these concepts gained dominance. In this artiele, it is asserted that the conceptualization of govemance in that way is nothing but a "rhetork" which legitiınizes rendering the developing countries more dependent on the global capitalist market by international financial institutions. This artiele liınits itself with the World Bank's governance and civil sodety project and tries to shed light on this hidden aspect of governance.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :