Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 66 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Die beziehung zwischen der organisatorischen gerechtigkeitswahrnehmung und dem organisatorischen zynismus: eine studie in den 4 und 5 sternehotels in ankara

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO1, Ahi Evran Üniversitesi Çiçekdağı MYO2, OSZ Bürowirtschaft3
Görüntülenme :
802
DOI :
Özet Türkçe :

Die organisatorische Gerechtigkeit hängt mit der Wahrnehmung der Arbeitnehmer in den Betrieben und mit ihren Reaktionen zusammen. Der organisatorische Zynismus dagegen wird als "persönlich negative Einstellung gegenüber der Organisation" definiert. In dieser Arbeit wurde erforscht, wie die organisatorische Gerechtigkeit, die in drei Dimensionen untersucht wurde, (verleitend, verarbeitend und verhaltensmäßig) die auch in drei Dimensionen untersuchte Zynismuswahrnehmung beeinflussen kann. Die organisatorische Gerechtigkeit ist die gerechte Anwendung der Gerechtigkeitsgrundsätze auf alle Mitarbeiter in der Organisation. Die Gerechtigkeit ist ein wichtiges Element, das in der organisatorischen Produktion die Produkt- und Dienstleistungsqualität erhöht und die Mitarbeiter mehr motiviert. Für das organisatorische Zusammengehörigkeitsgefühl und die organisatorische Bereitschaft der Mitarbeiter wird erwünscht, dass die organisatorische Gerechtigkeitswahrnehmung besonders hoch ausgeprägt ist. Wenn die Mitarbeiter eine organisatorische Ungerechtigkeit annehmen, führt das dazu, dass sie gegenüber der Organisation wenig Vertrauen zeigen, Ärger und negative Gefühle entwickeln. Aus diesem Grund wurde bei dieser Arbeit der Zusammenhang zwischen der organisatorischen Gerechtigkeit und dem organisatorischen Zynismus untersucht.

Özet İngilizce :

Örgütsel adalet, işle ilgili durumlarda adaletin çalışanlar tarafından nasıl algılandığı ve çalışanların nasıl tepkiler gösterdiği ile ilgili olup, örgütsel sinizm ise, "kişinin çalıştığı örgüte yönelik olumsuz tutumları" olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada, üç boyutta incelenen örgütsel adaletin (dağıtımsal, işlemsel ve etkileşimsel adalet), yine üç boyutta incelenen örgütsel sinizm algısına (bilişsel, duyuşsal ve davranışsal) etkileri araştırılmıştır. Örgütsel adalet doğruluğun ve hakkaniyet ilkelerinin örgüt içerisinde herkese adil şekilde uygulanmasıdır. Adalet örgütlerde üretilen mal ve hizmetin kalitesini arttıran, çalışanları motive eden önemli bir unsurdur. Örgüt içerisinde çalışanların bağlılıklarının arttırılması, onların örgütün birer vatandaşı haline getirilmesi, çalışanlarda örgütsel gönüllülük kavramının yerleştirilebilmesi için örgüt içi adalet algısının üst seviyelerde olması istenen bir durumdur. Eğer çalışanlar örgüt içinde adaletsizlik olduğu ilişkin algıya sahiplerse bu onların örgüte karşı güven duygusunun azalmasına, öfke duymasına ve negatif duygular geliştirmesine neden olacaktır. Bu nedenle, bu çalışmada örgütsel adalet algısı ile örgütsel sinizm arasında ilişki olup olmadığı araştırılmıştır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :