Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2003 , Cilt 58 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Developing knowledge based decision support tool for enterprise resources planning (erp) software selection

Yazar kurumları :
Abant Izzet Baysal ÜniverSitesi Iktisadi ve Idari Bilimler FakOllesi1, Wichita Sıate University Barton School of Business2
Görüntülenme :
735
DOI :
Özet Türkçe :

Kurumsal kaynak planlaması (ERP)gibi kapsamlı bir yazılım sistemini satın almak, yoğun bir finansal etkiye sahip olan ve buna ek olarak sayısal ve sayısal olınayan bilgiye dayalı bir projedir. Bu tip durumlarda, analitik arac;larıkullanmak büyük bir yarar sağlar. Bununla birlikte, temelolarak farklı olan bilgileri bir modelde bir araya getirmek büyük bir zorluk meydana getirir. Bu makale, sayısal ve sayısal olınayan faktörler ve birden fazla amacı göz önüne almak arzu edilen bir durum olduğunda en iyi ERP paketini seçebilecek bir metod öneriyor. Bu metod, üç bölümden olu°maktadır: (1) Bilgi toplanması ve ölçümlemesi, (2) toplam kullanıcı tercihlerinin hesaplanması, ve (3) birden fazla amaçlı optimizasyon. İlk iki bölüm, sonradan birden fazla amac;lıoptıınizasyon modeline girdi olacak sayısal olınayan bilgileri sayısal parametrelere dönü'türüyor. Metod, A.B.Dödekibir elektronik parça üreticisinin ERPseçim sürecine uygulanıyor ve sonuc;larsunuluyor.

Özet İngilizce :

Purchasing a large software system like Enterprise Resourees Planning (ERP) is a project with significant financia! impaet and involves making a decision based on both quaIitative and quantitative information. in these types of situations, analytical tools are invaluable; however, combining fundamentally different data into a single model is quite a challenge. This paper proposes a methodology to select the best ERP produet when it is desirable to consider multiple objectives with both qualitative and quantitative factors. The methodology involves three elements: (1) data acquisition and assessment, (2) calculation of total user preferences, and (2) multiobjective optimization. The first two elements translate quaIitative information into quantitative parameters that are then input to the final element, multiobjective optimization. The methodology is appIied to an electronic component manufaeturer's ERPselection process and the results are presented.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :