Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 60 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Demokratparti dönemi maliye politikası

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
495
DOI :
Özet Türkçe :

Demokrat Parti 1950 yılında iktidara geldinde, liberal politikalar uygulayarak hızlı büyürneyi hedefledi. Bütçe politikasını iktisat politikasındaki hedefleri bütçe politikasını da belirledi. 1953 yılına dek dünya konjonktürünün ve Marshall Planı çerçevesinde Türkiye'ye gelen yardımlann etkisiyle ekonomi hızla büyüdü. Tanm kesimi hızla makineleşti, pazara bağlandı. Ihracat arttı. Ancak, Kore Savaşının etkisi geçince, uluslar arası koşullarda meydana gelen gelişmeler, dış kaynakJan sınırladı. Hızlı büyüme hedefi emisyon kaynak gösterilerek sürdürüldü. Vergi sistemi ekonomideki gelişmeleri izleyemedi. Vergi kapasitesi artmasına rağmen vergi yükü azaldı. Bütçe açıkları kronikleşti. Kalkınmanın finansmanı konusu çözümlenemedi.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The purpose of this paper is to analyze the budgetary policy of the Democrat Party goverments in historical perspecti ve. Democrat party aimed at rapid economic growth. It wanted to reduce state intervention in the economy, encourage private enterprise and liberalize the economy. Although, the idea of balanced budget was adopted as a principle during the role of the Democrat Party, the budget could only be balanced in 1958. The tax burden in 1938 stood at 12 % and did not change in the 1950s. Inflation and foreign debts were utilized to finance rapidly increasing public sector expenditures. Despite the growing economy and increasing tax capacity, tax reform could not be realized to increase tax revenues. However, emission was intensively practiced in order to finance govemment expenditures. As a result of inflationary economic growth, difficulties in foreign debt payments and shortages in the economy brought about instabilities and bottlenecks in the economy.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :