Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 61 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dağıtım kanallarında sunulan kanal destek faaliyetleri: beyaz eşya ve gıda ürünleri dağıtım kanalları üzerine bir saha araştırması

Yazar kurumları :
Atatürk üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi1, Atatürk Üniversitesı ispir Meslek Yüksek Okulu 2
Görüntülenme :
673
DOI :
Özet Türkçe :

Kanal destek faaliyetleri bu çalışmada yedi temel başlık altında (iletişim. eğitim. lojistik. fiyat, tutundurma. genel ve tüketici destekleri) incelenmektedir. Kanallarda sunulan destek faaliyetlerinin düzeyini belirlemek amacıyla saha araştırması yapılmış, bu araştırma sektörel ve aracı ıurleri açısından farklılık olup olmadığının karşılaştırılabilmesi açısından beyaz eşya ile gıda ürünleri sektöründeki toplam ellibeş bayi, toptancı ve perakendeci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada elde edilen bilgilerin analizi sonucunda beyaz eşya sektöründe verilen destek düzeyinin gıda ürünlerinden daha yüksek olduğu. beyaz eşya sektöründe en üst düzeyde sunulan destek faaliyetinin tüketiciye ilişkin destekler. buna karşı gıda ürünleri sektöründe en üst düzeyde sunulan destek faaliyetlerinin ise aracı türlerine göre farklılaştığı ve bunların tüketici desteği, genel destekler ve tuıundurma destekleri olduğu belirlenmiştir. Sektörel farklılıkların anlamlılığının testi sonucunda iletişim ve eğitim destekleri açısından sektörler arasında anlamlı farklılık bulunmuş. diğer destek türlerindeki farklılığın anlamlı olmadığı belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

In this study distribution channel activities are analyzed under seven headings (communication, training, logistics. price, promotion, general and consumer suppons). In order to find out whether there are sectoral and intermediary differences a survey study was held to determine the level of suppon activities within channels and this study was conducted on fifty-five agents. wholesalers and retailers within durable house goods and foad products sectors. As a result of a series of analyses it is determined that the level of su pp on is higher in durable house goods sector than foad products sector. the highest suppon activity in house goods sector is consumer suppons, whereas in food products sector it differentiates according to intermediaries. which are consumer suppon, general suppon and promotional suppon. As a result of the test of meaningfulness in terms of sectoral differences. meaningful difference was found between the secıors in terms of communication and training suppons. In terms of other suppon types no meaningful difference was found between the sectors.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :