Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2002 , Cilt 57 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Cumhuriyet üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Faküıtesi1
Görüntülenme :
625
DOI :
Özet Türkçe :

Son zamanlarda azınlık kültürlerin kimliklerine ilişkin talepleri, dikkatimizi kimlik kavramına odaklandırarak, liberal ve komünitarian kişi anlayışlarına ilişkin bazı sorular gündeme getiriyor. Bu makalede liberal ve komünitarian kişi anlayışlannı kimlik kavramı açısından incelenerek, neler ifade ettikleri tartışılıyor. Ne liberal ne de komünitarian anlayışın kişi-insanlık-kimlikilişkisine dair yeterli bir açıklama ortaya koyamadığı gösterildikten sonra, insanlık ve kimliğin oluşturduğu iki boyutlu bir liberal kişi teorisi geliştiriliyor. Bir kişinin kimliğinin tanınmasının kendine saygıyla bağlantısı gösterilerek bu iki boyutlu liberal kişi anlayışının son zamanlarda dini, etnik ve ulusal grupların kimliğe ilişkin taleplerini daha iyi açıkladığı ileri sürülüyor. Hatta bu taleplerin değerlendirilmesi ve haklı olup olmadıklarına karar verilmesi için uygun bir zemin sağlayacağı ileri sürülüyor.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The recent identity-related demands of rninority cultures raise questions about the liberal and communitarian understandings of the person, focusing our attention to the no tion of identity. This paper analyses the liberal and the commuitarian understandings of the person in relation to the notion of identity and considers their impIications. it shows that neither the liberal and nor the communitarian understanding has an adequate account of the person-humanity-identity relationship. It then deveIops a two dimensionaI liberal conception of the person, constituted by humanity and identity. Showing how the recognition of one's identity is connected to one's self-respect, the paper argues that this two dimensonal liberal understanding of the person could provide a better account for the recent identity-related daims of religious, ethnic and national groups. It could even provide us with a proper ground for the evaIuation of these dernands and for deciding whether theyare justified.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :