Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 59 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çokuluslu şirketlerin ortak girişim stratejisini kullanma ve sonlandirma nedenleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi1
Görüntülenme :
540
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada ortak girişim, yasalolarak bağımsız olan iki firmanın kendilerinden bağımsız üçüncü bir firma kurmaları, sermaye yatınmı olarak tanımlanmıştır. Her bir ortak bu firmada sermaye payına sahiptir. Literatürde çokuluslu şirketlerin özellikle yüksek teknoloji gerektiren alanlarda, ortak girişim oluşturmak yerine yan kuruluş açmayı tercih ettikleri, ortak girişimi ise yan kuruluş açmadan önce bir ara strateji olarak kullandıkları belirtilmektedir. Çalışmanın amacı, çokuluslu şirketlerin ortak girişim stratejisi ile uluslararası pazarlara girme nedenlerini belirlemektir. Çokuluslu şirketlerin ortak girişim stratejilerine teorik bir çerçeve içinde bakıımış ve Türkiye'de teknolojinin ağırlıklı olduğu üretim sektörlerinde oluşturulan ortak girişimlere yönelik uygulamalı bir araştırma sunulmuştur. Ortak girişimin neden ortaklar tarafından sonlandırıldıkları incelenmiş, yabancı ortağın ortak girişimi neden yan kuruluşa dönüştürmek ve sermaye payını arttırmak istediği araştırılmıştır. Türk ve yabancı çokuluslu şirketler tarafından Türkiye'de oluşturulan 38 ortak girişim yöneticisinden anket verileri toplanmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir.

Özet İngilizce :

In this study joint venture is defined as an equity investment in which two independent legal companies establish a third independent legal companyand each partner has an equity share in this company. The aim of this study is to determine multinational corporations' reasons for entering international markets viajoint venture strategy. it provides a theoretical discussion and also an empirical investigation of MNC's joint venture strategy. lt examines why joint venture paıtners divorce and why the foreign partner converts joint ventures iııto wholly-owned subsidiaries, and increases their shareholdings from minoıity to majority holdings. Questionnaire data was collected from 38 general managers of Turkish- foreign multinational joint ventures in Turkey. The questionnaire and the findings were evaluated.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :