Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 66 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çin halk cumhuriyeti’nde toprak yönetimi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü1
Görüntülenme :
615
DOI :
Özet Türkçe :

Makale, Çin Halk Cumhuriyeti’nde sosyalizmden kapitalizme doğru radikal yön değişikliğinin toprak rejimine yansımalarını incelemektedir. Toprağın günümüzdeki mülkiyet ve yönetim rejiminin ana hatlarının verilmesinin ardından, sosyalist dönemdeki kırsal üretim biçimi ile toprak rejimi üzerinde durulmaktadır. İzleyen bölümde, sosyalist ekonomik sistemden kopuşun kırsal ve kentsel topraklar üzerindeki etkileri incelenmektedir. Son olarak, toprak rejimindeki değişimin yarattığı toplumsal sorunlar tartışılmaktadır. Çin Halk Cumhuriyeti’nde kamu mülkiyeti biçimsel olarak korunmakla birlikte toprak metalaştırılmıştır. Süreç, 1970’lerin sonunda, kırda üretimden sorumlu birim olarak komünün yerine ailenin ikame edilmesiyle başlamıştır. Günümüzde, ikili piyasa ilişkileri çerçevesinde kiralama veya devir sözleşmeleriyle kullanım hakkı özelleştirilmekte, toprak ve üzerindeki taşınmazlar piyasada alım-satıma konu olmaktadır. Çin Komünist Partisi halen biçimsel kamu mülkiyeti yoluyla kapitalist mülkiyet ilişkilerini denetlemektedir. Ancak makalede varılan sonuç, günümüzdeki uygulamaların uzun erimde özel toprak mülkiyetine geçişin deneme süreçleri olduğudur.

Özet İngilizce :

The People’s Republic of China (PRC) has been in a transition process from socialism to capitalism for roughly three decades. This article examines the impact of this transition on its land regime. It explores, first, main characteristics of present land ownership and management regime. Thereafter, it explains the rural production system and land regime in the socialist era. The effects of the dissolution of socialist economic system on rural and urban land are examined in the following section. Finally, social problems and challenges deriving from the change in land regime are discussed. Although public ownership of land is formally maintained in PRC, land is now a commodity and has a price in the market. This process was launched at the end of 1970s via the substitution of the household for the commune as the responsible rural production unit. Today land use right is privatized either by lease or transfer agreements in a dual market structure and, both land and properties built on it are sold and purchased in these markets. It is asserted that China Communist Party is still controlling all private ownership transactions in this field via abandonment of de jure public ownership. However, it seems that current practices could be considered as preliminaries to a possible de jure public ownership in the long term

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :