Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2002 , Cilt 57 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çevreciliğin ideolojik unsurların eklemlenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi1
Görüntülenme :
654
DOI :
Özet Türkçe :

Temelde iki karşıt yaklaşımın çevreellikle ilgili tartışmaları belirlediği söylenebilir. Varolan siyasal ideolojilerin çevre konularını kapsayarak kendi alanlarını genişlettikleri görüşü, çevreciliği bir ideolo~ olarak kabul etrnezken, ikinci yaklaşım çevreelliğin ayrı bir siyasal ideoloji olduğunu savunur. Her iki perspektifin ortak kusuru ise ideolojik unsurların birbirleriyle ilişkisini göz ardı etmeleridir. Böyle bir hareket noktasından yola çıkan bu yazı, çevreciliğin karakteristiğini ortaya koymak üzere ideolojik unsurlarının kapsamlı bir siyasal proje içinde eklemlenişini tartışır. Tartışma çevreci ideologların ve Yeşil partilerin ürettikleri metinlere dayanmakta, Yeşil siyasal kuramla ilglli çalışmalardan da kısmen yararlanmaktadır. Yazı, çevreeiliğin unsurları olarak endüstriyelizmin eleştirisi, büyümenin sınırlandırılması, nüfusun azaltılması, uygun teknoloji, eko-merkezcllik, ekolojik toplum, çevreei özne, strateji ve taktikleri ele almakta, bunların birbirleriyle ilişkisini ve iletişimini araştırmaktadır. Çevreciliğin geçmiş ve geleeeği şimdi içinde erilen zaman kavramı, unsurların eklemlenişini bütünlemektedir. Yazı, çevreciliğin çok yönlü bir eleştirisine girişmeksizin, siyasal projesi olan ekolojik topluma geçişle ve farkında olmadan ima ettiği düşünce-beden, insan-doğa ikiliği ile ilgili sorunlardan kaynaklanan sınırlılıklarını analiz ederek sona ermektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Broadly speaking, there are !wo opposing perspectives which dominate the debate on eeologism. The first does not accept ecologism as a distincl political ideology while the second argues the other way round. However, a comrnon flaw in both perspectives is to overlook the relationships among ideological elemenis of a political ideology. From this point of departure, the paper discusses the articulation of ideological elements of eeologism into an overall political project to reveal the distinctive characteristic of it. The discussion is based on the texls produced by the ecologist ideologists and Green parties and in part employs the works on Green political theory. The paper exposes the relationships and dialogues among the eeologist critique of industrialism, the idea of lirnits to growth, the view of a deerease of the human population, eco-centrism, appropriate technology, ecological society, ecologist agency, strategy and taeHes.Ecologism's concept of time is regarded as complementary to the articulation of these ideological elements. Without embarking upon a thorough criticism of eeologism, the paper concludes with an analysis of its lirnitations arising from the problems pertaining to the transition to ecological society as the political project and the mind-body / human-nature dualism unwiltingly implied.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :