Yıl 2003, Cilt: 1 Sayı : 14 Sayfalar 49 - 54 2003-06-01
Gelibolulu Mustafa Âli'nin Künhü'l-Ahbar’ına Göre Fatih’ten Önce, Müslümanlar Tarafından, İstanbul'a Yapılan Akınlar
Ahmet UĞUR
12 261

Öz Dünyanın incisi, karnu’z-zeheb sahibi ve “Bu şehr-i İstanbul ki bî-misl-i bahâdır Bir sengine yek-pâre bir Acem milki fedadır” övgüsüne mazhar olan bu şehri Celâl-zâde de şöyle övüyor: Cihanın ortasında yok misali Beheşt-Hulde benzerdur cemali Galatası Frengistana benzer Ten-i ziba içinde cana benzer1İşte bu güzel beldeyi alarak Hz. Peygamber’in müjdesine mazhar olmak isteyen Müslümanlar, Emeviler ve Abbasiler zamanında bu şehre dokuz akın yapmışlardır

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2003
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2003


Makalenin Yazarları
Ahmet UĞUR