Türk Hava Yolları'nın Havacılık Sektöründekı Konumu

1983 yılında yürürlüğe giren Sivil Havacılık Kanunu ile Türk sivil havacılık sektöründe serbestleşme yönünde önemli bir adım atılmıştır. Bu kanunla başlayan dönemde özel sektör havayolları şirketlerinin sayısı, filo kapasiteleri ve şirketlerin sektörden aldıkları payda önemli artışlar gözlenmiştir. Bu dönemde artan rekabet şartları karşısında, Türk Hava Yolları THY da filosunu geliştirmeye başlamış ve hizmet standartlarını yükseltme çabasına girmiştir. Bu çalışmada; Türk Sivil Havacılık sektörünün ve THY’nin son otuz yıldaki gelişimi incelenerek, Pazar Güçleri Porter Analizi ve Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Tehditler ve Fırsatlar SWOT Analizi kullanılarak mevcut durum, karşılaşılan sorunlar ve fırsatlar ortaya konulmuştur. THY’nin özelleştirilmesi, kurum kararlarının ticari şartlara göre alınmasını ve kurumun devlet baskısı olmadan daha etkin yönetilmesini mümkün kılacaktır. Diğer taraftan, THY yan kuruluşları ve Star Alliance ile olan sinerjisini artırarak operasyon gelirlerini artırabilir ve finansal risklerini azaltılabilir. Bu da THY’nin rakiplerinin pazara giriş temayüllerini azaltmak için avantaj sağlayabilir.

Competitive Position of Turkish Airlines in the Aviation Industry

Civil Aviation Act, which came into force in 1983, was a major step in the direction of liberalization of the Turkish civil aviation sector. The number of private sector airlines, fleet capacity and their share in the market increased significantly. Turkish Airlines THY , in the face of increasing competition, upgraded its fleet and service standards. In this study, the developments in Turkish Civil Aviation Sector and THY are examined and the Porter Market Forces Analysis and SWOT Analysis used to identify the problems and opportunities for THY. However, THY is constantly subjected to government intervention in the selection of domestic and international routes causes political factors rather than economic factors to be used in determining the new destinations. Privatization of THY will increase efficiency and service quality while reducing costs to the consumer

Kaynakça

Anadolu Ajansı. (2013). Erişim Tarihi: 07.2013. http://www.aa.com.tr/tr/rss/180840--turkiye-nufusunun-16-6sini- gencler-olusturuyor.

Airbus. (2012). Global Market Forecast for 2012-2031. Erişim Tarihi: 08.2013. http://www.airbus.com/company/market/forecast/

AKTOB. (2014). Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Turizm

Sektör Raporu. Erişim Tarihi: 12.01.2014. http://www.aktob.org.tr/

Boeing. Current Market Outlook, 2011-2030. (2012). Erişim Tarihi: 08.2013. http://www.boeing.com/commercial/cmo/pdf/Boeing_Current_Market _Outlook_2011_to_2030.pdf

Doganis, R. (2006).”The Airline Business”, Second Edition. New York, NY, USA. Routledge.

Flight Global. (2013). Erişim Tarihi: 16.09.2013. http://www.flightglobal.com/interviews/year/13/temel-kotil/interview/

Korul, V. ve Hatice Küçükönal. (2003). “Türk Sivil Havacılık Sisteminin

Yapısal Analizi”. Ege Akademik Bakış. 3 (12):24-38. NTVMSNBC. (2009). Erişim Tarihi: 12.02.2014. http://www.ntvmsnbc.com/id/24940244/

Ray Haber. (2013). Erişim Tarihi: 18.02.2014. http://www.rayhaber.com/wp- content/uploads/Türkiye-Kara-Ulaştırma-Altyapısı-Konferansı- Taslak-Ajanda.pdf

Pegasus Hava Yolları. Erişim Tarihi: 13.01.2014. http://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/tarihce.php?l=tr

Porter, M. E. (1998).Competitive Strategy: Techniques for analyzing industries and competitors with an Introduction. New York: Free Press

SHGM, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. (2011).

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’. SHGM, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. (2012).

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’. TCDD. (2013). “Yüksek Hızlı Tren”. Erişim Tarihi: 16.02.2014. https://hizlitren.tcdd.gov.tr”.

TOFED. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu. Erişim Tarihi: 12.02.2014. http://www.tofed.org.tr Turkish Airlines. (2014). Erişim Tarihi: 02.2014. http://www.turkishairlines.com/tr-tr/kurumsal/yatirimci-iliskilileri

Turkish Airlines. (2011). Erişim Tarihi: 06.01.2014. www.turkishairlines.com/tr-TR/duyurular/987/itu--thy-teknik-tasarim-ofisi- acildi.aspx

Turkish Airlines. (2013). Erişim Tarihi: 09.10.2013. http://investor.turkishairlines.com/documents/ThyInvestorRelations/kurumsa l/faaliyet-raporu/2012/tr/index.html Turkish Cargo.hamit (2011). Erişim Tarihi: 12.2013. http://www.turkishcargo.com.tr/kargo/pdf/turkish_cargo_sunum_20 _TR.pdf

T.C. Dışişleri Bakanlığı. (2014). “Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşları Raporu”. http://www.mfa.gov.tr/yurtdisinda-yasayan-turkler_.tr.mfa Erişim Tarihi: 02.2014.

T.C. Ulaştırma Bakanlığı. (2013). Türkiye Ulaşım Stratejisi, Hedef 2023.