Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 63 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çalışanların kontrol odaklarının örgüt içi girişimcilik tutumları ile ilişkisi: kamu sektöründe bir araştırma

Yazar kurumları :
Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi1, Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü2
Görüntülenme :
616
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, bakanlıklar ve bakanlıkların bağlı/ilgili kuruluşlarından rastlantısal olarak belirlenen 172 kamu çalışanının kontrol odaklarının, “yenilikçilik”, “risk alma ve fırsatlara odaklanma” alt boyutları ile ele alınan örgüt içi girişimcilik tutumları ile ilişkisi araştırılmıştır. Araştırma bulguları değerlendirildiğinde iç kontrol odaklı çalışanların dış kontrol odaklılarla karşılaştırıldığında daha yenilikçi, daha fazla risk alabilen ve fırsatlara odaklanabilen kişiler oldukları, ancak genel olarak kamu çalışanlarının sahip olduğu risk alma ve fırsatlara odaklanma tutumlarının düşük seviyede olduğu görülmüştür.

Özet İngilizce :

In this study the relationship between locus of control and corporate entrepreneurship attitudes of 172 public sector employees who were working in ministry departments in dimensions of “innovativeness” and “risk taking and focusing on opportunities” were investigated. When the finding were evaluated, it was found that when compared with the externals the internals were more reformist, more desirous to take risks and to focus on opportunities but employees were more reluctant to take risks and to focus on opportunities.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :