Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 64 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Borsa opsiyon sözleşmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi1
Görüntülenme :
487
DOI :
Özet Türkçe :

Borsa opsiyon sözleşmeleri, belirli finansal varlıkların alış veya satışına ilişkin olarak opsiyon alıcısına opsiyon hakkı tanınmasını konu alan sözleşmelerdir. Sözleşmenin tarafları takas merkezi ve takas üyesidir. Borsada işlem yapmak isteyen yatırımcılar takas üyeleri ile çerçeve ve bireysel sözleşmeler akdederler. Yatırımcılar tarafından borsada işlem yapmak için yetkilendirilen takas üyeleri, yatırımcıların icaplarını borsaya iletir. Borsada elektronik ortamda veya sesli pazarlık usulü ile eşleşen emirler sonucunda opsiyon sözleşmeleri kurulmuş olmaktadır. Takas üyelerinin emirleri takas merkezi tarafından eşleştirilmektedir. Takas merkezi alıcı karşısında satıcı, satıcı karşısında alıcıdır. Böylece gerçekte, takas merkezi ile opsiyon alıcısı ve takas merkezi ile opsiyon satıcısı arasında kurulan iki ayrı opsiyon sözleşmesi mevcuttur. Opsiyon sözleşmeleri alcıya sözleşmeye konu olan varlıkları alma veya satma konusunda bir seçim hakkı tanır. Alıcı bu hakkı kullandığında satıcı buna uymakla yükümlüdür. Bu konuda satıcının bir seçim hakkı bulunmamaktadır. Alıcı, seçim hakkı kullanmamayı da seçebilir. Opsiyon sözleşmesinde satıcının üstlenmi olduğu bu riskin karşılığını ise opsiyon primi oluşturmaktadır. Opsiyon alıcısının seçim hakkı kullanmayı seçmesi durumunda alıcı ile satıcı arasında bir satım sözleşmesi kurulmaktadır. Bu sözleşme opsiyon hakkının kullanılması sonucu kendiliğinden kurulmuş olur.

Özet İngilizce :

Stock market option contract is a form of contract signed between the option holder and the option writer concerning purchasing or selling some specific assets and granted the option holder an optional right (right to choose). The parties of this contract are the clearing member and the clearinghouse. Investors requesting to transact in stock market conclude several contracts with the clearing members. Clearing members are authorized to transact in stock market and send all offers of their investors to other clearing members (investors). Option contracts are formed as a result of matching these offers to acceptances by bargaining in electronic form or face to face. The offers of clearing members are matched by the clearinghouse. The clearinghouse operates business as the option holder against the writer and the option writer against the holder. Option contracts grant the holder a right to choose about purchasing or selling the assets in question. If the holder enjoys his right to choose, the writer is obliged to abide by his decision. The writer has no choice in this respect. The holder may choose not to enjoy his right to choose. In consideration of this risk undertaken by the writer, the holder should pay the option premium.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :