Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 60 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Birleşmiş milletler iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi ve ekonomik büyüme; iklim değişikliği politikasının türkiye imalat sanayii üzerindeki olası etkileri

Yazar kurumları :
Osmangazi Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
681
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye, Birleşmiş Milletler Iklim Degişikligi Çerçeve Sözleşmesi'ne Mayıs 2004 tarihinde taraf olarak küresel çevre sorunlan karşısında uluslararası işbirligi içinde yerini alnuştır. 1997 yılında Kyoto kentinde toplanan Iklim Degişikligi Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nda gelişmiş ülkeler, 2008-2012 bütçe yıllannda sera gazı emisyonlannı ı990 yılı düzeylerinin en az yüzde 5 altına azaltma taahhüdünde bulunmuşlardır. Türkiye'nin Kyoto Protokolü hedefini gerçekleştirme taahhüdünde bulunması durumunda emisyonlann kaynagı olan üretim alanlannda gerekli önlemlerin alınması gerekecektir. Bu amaçla temiz teknolojilere yapılacak yaunmlar ve antma tesislerinin işletimi için yapılacak harcamalar Türkiye ekonomisine ek maliyetler getirecektir.

Özet İngilizce :

As of May 2004, Turkey has taken part in the international cooperation process regarding the global environmental problems by becoming a party to the United Nations Framework Convention on Climate Change. The industrialized countries agreed at the Conference of the Parties to the Framework Convenlion on Climate Change in i997 at Kyoto, to reduce their greenhouse gas emissions in aggregate to about 5% below of the 1990 level, for the budgeı years 2008-2012. If Turkey would undertake to realize the target of the Kyoto Protocol, she has to take the necessary aclions in the producıion sectors that are the main sources of these greenhouse gas emissions. The investments for adopting clean technologies and pollulion abatement operating expenditures will bring about additional costs to the Turkish economy.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :