Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 62 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Birel işlemlere karşı açılan iptal davalarında ilgi bağı sorunu

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi1
Görüntülenme :
670
DOI :
Özet Türkçe :

Birel idari işlemlere karşı işlemin doğrudan muhatabı olmayan üçüncü kişilerin, hukuka aykırılık iddiası ile iptal davası açabilmesi için gerekli ilgi bağına sahip olup olmadıkları sorusuna, ilk akla gelenin tersine olumlu yanıt verilebilir. Birel işlemleri konu alan iptal davalarında sadece kişilerin statülerine uygun özelliklerinin hak olarak tanınmasını istemeleri sözkonusu değildir, ayrıca statülerin hukuk kurallarıyla belirlenmiş koşullarının idarece doğru uygulanıp uygulanmadığı da denetlenir. İdarenin irade açıklamasının doğrudan muhatabı olmayan gerçek kişi, kendisiyle veya sahip olduğu bir nesne ile benzer durumda olan bir kişi ya da nesneye, hukuk kuralları ile tanımlanmış statünün özelliklerini taşımamasına karşın kendisinden daha olumlu bir statünün verilmesi durumunda ilgi bağı kurabilir. Kendisine yönelmeyen, muhatabı bir başka kişi ya da nesne olan, onların hukuki statülerini etkileyen irade açıklamalarına, konuyla ilgili alanda kurulmuş olan tüzel kişinin iptal davası açabilmesi statüyü oluşturan hukuk kurallarının yanlış uygulanmasının, birel sonucu aşabilecek nitelikte olması durumunda mümkündür. Bu durum, alınan birel kararın, idari uygulama için bir içtihat değişikliği, esaslı bir yönelim/yönelti değişikliği göstergesi olabileceği durumlarda ortaya çıkabilir.

Özet İngilizce :

The persons whose rights and interests are not directly affected by individual administrative acts may have a sufficient interest (standing/locus standi) to apply for judicial review of those acts. Judicial review of an individual administrative act not only concerns demands of personal rights but also it concerns the question of whether the rules that form the legal statutes of persons or objects are applied properly or not. An individual may have sufficient interest to apply judicial review when an individual administrative act which is not directed to him, gives someone more advantageous position than his although they have similar legal conditions. And also the legal persons, especially those who are qualified as semi-public by law, organised in an domain related to the concerned individual administrative act which is not directed to them may have standing to apply for judicial review as far as the alleged improper application of individual statutes cause a concern of considerable change in administrative practice, regularity or policy.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :