Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 62 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bir politika transferi örneği: kalkınma ajansları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi1
Görüntülenme :
671
DOI :
Özet Türkçe :

En genel ifadeyle Batı’nın ekonomik, toplumsal ve siyasal değerlerinin tüm dünyaya aktarılması olarak tanımlanabilecek olan küreselleşme hareketi günümüzde sadece devletleri değil kentleri ve bölgeleri de birbirlerine yakınlaştırma hatta bütünleştirme amacı taşımaktadır. Bölgesel düzeyde gerçekleşen bütünleştirme politikalarına Türkiye özelinde günümüzde verilebilecek en önemli örnek kalkınma ajanslarıdır. 5449 sayılı kanunla 2006 yılında uygulamaya konulan kalkınma ajansları bu noktada incelenmeye ve üzerinde tartışılmaya değer bir konu olarak görülmektedir. Ancak, sadece bu yapıların iç işleyişine değinmek ve daha genel bir bakış açısıyla ajansların neden ve nasıl kurulduklarını görmezden gelmek kalkınma ajanslarını açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle, kalkınma ajanslarının ne olup olmadığını görebilmek için bölgeselleşme politikasını ana hedeflerinden biri olarak uygulayan Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi’nin politikalarına yakından bakmak gerekmektedir. Böyle bir yöntemin benimsenmesinin nedeni ise kalkınma ajanslarının bir politika transferi örneği olduğunun düşünülmesidir.

Özet İngilizce :

Globalization, with its most basic definition the transfer of the economic, social and political values of the West to the rest of the world; today aims to bring not only states but also, cities and regions close to each other and even to integrate them. Amongst the current ones, the most important example for the regional integration policies within the special context of Turkey is development agencies. Development agencies, put into practice with the Law no 5449 in the year 2006, are worth studying and discussing on. However, solely touching on the internal operation of the development agencies, while ignoring the questions of why and how these entities have been established, does not give a full picture about these organisations. Therefore, in order to clarify the problems concerning development agencies, we must focus on the policies of the European Union and the European Council, organisations which implement regionalism policy as one of their main goals. The reason why such a method to be adopted is the idea that the agencies are an example of policiy trensfer.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :