Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2003 , Cilt 58 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bir öz denetim pratiği olarak etkinlik ölçümü ve üniversiteler

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi1, Hacettepe Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi2
Görüntülenme :
585
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından yürütülmüş olan İstihdam ve Danışmanlık Hizmetleri eğitim programının etkinliğini ölçmeyi hedeflemektedir. Etkinlik araştırmasına ilişkin veriler, programa katılan kursiyerlerle görüşme formu aracılığı ile toplanmıştır. Hedef-kitle merkezli yaklaşım ile süreç araştırması yaklaşımlarımn sentezi yapılarak tespit edilmeye çalışılan program etkinliği dört ana tema üzerinde irdelerımiştir. Bunlar, eğitim programının yürütüldüğü mekan, araç ve gereçlerin yeterliliği; kursiyerlerin eğitim programından kazanımlan; eğitim programının kursiyerler üzerindeki etkisi ve programda ders veren öğretim üyeleri ile programdaki derslerin değerlendirilmesidir.

Özet İngilizce :

The Purpose of this paper is to examine the effectivenessof the Employment and Counse1ing Services training program being implemented by the FacUıty of Political Sciences, Ankara University. We collected data via the faee-to-face semi-structured interview technique with the program participants. We combined the methodological and analytical techniques of process evaluation and target-group approaches in examining the outcomes of the program impact which focus on the following themes: physical and training facilities; the contribution of the training program to program participants; the impact of the training program on program participants; and the assessment of the program instructors and training curriculum.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :