Finansal Gelişme, Finansal Yapı ve Gelir Eşitsizliği

Gelir dağılımında adaleti sağlamak her devletin ilgilendiği temel iktisadi meselelerin başında gelmektedir. Bu bağlamda finansal gelişme ile gelir eşitsizliği arasındaki ilişki 1990’lardan günümüze artan bir şekilde tartışılmaktadır. Ampirik literatürde finansal gelişmenin gelir eşitsizliği üzerindeki etkisi ile ilgili birbirinden farklı sonuçlar ortaya konulmaktadır. Bu farklılığı ülkelerin finansal yapılarının aynı olmaması ile açıklayan çalışmalar söz konusudur. Çalışmada ülkelerin finansal yapıları Demirguc-Kunt ve Levine tarafından ortaya konulan finansal yapı endeksi ile 2000-2012 dönemi için oluşturulmuştur. 1990-1995 dönemi için tespit edilmiş olan finansal yapı endeksi değerleri baz alınarak bu iki dönem karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre gelir dağılımında adaleti sağlamada ileri düzeyde hukuk sistemi ile birlikte o ülke içi dinamikler göz önünde tutularak optimal bir finansal yapı oluşturulduğunda daha sağlıklı neticeler alınabileceği düşünülmektedir.

Financial Development, Financial Structure and Income Inequality

Article History

Kaynakça

Abu-Bader, S.,& Abu-Qarn, A. S. (2008). Financial development and economic growth: The Egyptian experience. Journal of Policy Modeling, 30(5), 887-898.

Akmal, M. S., Ahmad, Q. M., & Butt, M. S. (2006). Financial Development and Income Inequality in Pakistan: An Application of ARDL Approach. Pakistan Society of Development Economics.

Ang, J. B. (2008) What are the mechanisms linking financial development and economic growth in Malaysia? Economic Modelling, 25(1), 38-53.

Baltagi, B. H., Demetriades, P. O., & Law, S. H. (2009). Financial development and openness: Evidence from panel data. Journal of development economics,89(2), 285-296.

Baligh, N., & Pirace, K. (2012). Financial Development and Income Inequality Relationship in Iran. Middle-East Journal of Scientific Research, 12(7), 906-914.

Banerjee, A. V., & Newman, A. F. (1993). Occupational choice and the process of development. Journal of political economy, 274-298.

Canavire-Bacarreza, G., & Rioja, F. (2008). Financial development and the distribution of income in Latin America and the Caribbean (No. 3796). IZA discussion papers.

Čihák, M., Demirgüç-Kunt, A., Feyen, E. and Levine, R., (2012). Benchmarking financial systems around the world.

Clarke, G. R., Xu, L. C., & Zou, H. F. (2006). Finance and income inequality: what do the data tell us?. Southern economic journal, 578-596.

Demirguc-Kunt, A., & Levine, R. (2001). Financial structure and economic growth: perspectives and lessons. Financial structure and economic growth: A cross-country comparison of banks, markets, and development, 3-14.

Enowbi Batuo, M., Guidi, F., & Mlambo, K. (2010). Financial development and income inequality: Evidence from African Countries.

Galor, O., & Zeira, J. (1993). Income distribution and macroeconomics. The review of economic studies, 60(1), 35-52.

Gimet, C., & Lagoarde-Segot, T. (2011). A closer look at financial development and income distribution. Journal of Banking & Finance, 35(7), 1698-1713.

Greenwood, J., & Jovanovic, B. (1989). Financial development, growth, and the distribution of income (No. w3189). National Bureau of Economic Research.

Kim, D. H., & Lin, S. C. (2011). Nonlinearity in the financial development–income inequality nexus. Journal of Comparative Economics, 39(3), 310-325.

Hamori, S., & Hashiguchi, Y. (2012). The effect of financial deepening on inequality: Some international evidence. Journal of Asian Economics, 23(4), 353-359.

Jauch, S., & Watzka, S. (2011). Financial development and income inequality(No. 3687). CESifo working paper: Fiscal Policy, Macroeconomics and Growth.

Kanberoğlu,Z. & Arvas, M. A. (2014). Finansal Kalkınma ve Gelir Eşitsizliği: Türkiye Örneği. Sosyoekonomi, 105.

Kappel, V. (2010). The effects of financial development on income inequality and poverty. CER- ETH-Center of Economic Research at ETH Zurich, Working Paper, (10/127).

Law, S. H., & Tan, H. B. (2009). The role of financial development on income inequality in Malaysia. Journal of Economic Development, 34(2), 153.

Levine, R. (1997) Financial development and economic growth: views and agenda. Journal of economic literature, 688-726.

Levine, R., Loayza, N., & Beck, T. (2000) Financial intermediation and growth: Causality and causes. Journal of monetary economics,46(1), 31-77.

Liang, Z. (2006). Financial development and income inequality in rural China 1991-2000 (No. 2006/96). Research Paper, UNU-WIDER, United Nations University (UNU).

Mookerjee, R., & Kalipioni, P. (2010). Availability of financial services and income inequality: The evidence from many countries. Emerging Markets Review, 11(4), 404-408.

Nikoloski, Z. (2013). Financial sector development and inequality: is there a financial Kuznets curve?. Journal of International Development, 25(7), 897-911.

Shahbaz, M. (2013). Financial Development, Economics Growth, Income Inequality Nexus: A Case Study of Pakistan. International Journal of Economics and Empirical Research (IJEER), 1(3), 24-47.

Solt, F. (2009). Standardizing the world income inequality database. Social Science Quarterly, 90(2), 231-242.