Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 60 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilgiye dayalı örgütlerin temel örgütsel nitelikleri ve yetenekleri

Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
661
DOI :
Özet Türkçe :

Işletmelerin bilgiyi en iyi rekabet avantajı olarak gördükleri bir döneme girmekteyiz. Duragan yönetim uygulamalanndan ve hareketsizlikten kurtulmak için bilgiye dayalı örgüt, çevresel degişimlere hızla ve kararlı bir şekilde karşılık vermek yönünde bilgi yetenegini ortaya koyar. Bir örgütün bilgi yetenegi, bilginin üretilmesi, paylaşılması, uygulanması, yönetilmesi ve yenilikçi hale getirilmesi şeklinde onun kavramsal gücünü belirler. Örgütün başansı büyük ölçüde yeteneklerini ne kadar etkili ve verimli kullandıgına baglıdır. Bilgiye dayalı örgütler bir takım örgütsel niteliklerini oluşturduklan temel yöntemleri büyük ölçüde yeniden düşünmektedirler. Bilgiye dayalı örgütler rekabet güçlerini geliştirmede örgütsel yapı, strateji, kültür ve liderlik gibi özellikler üzerinde yogunlaşmaktadırlar.

Özet İngilizce :

We have moved into an era in whieh many companies view knowledge as their most competitive advantage. Knowledge based organization determines its knowledge eapability to overeome the forees of inertia or static management practices to react agile and decisively to environmental changes. Knowledge capability of an organization represents its cognitive power such as produeing, sharing, practising, managing and innovating of knowledge. The success of the organization depends largeıyon how effectively and efficiently they can perform those capabilities. Knowledge based organizations are increasingly rethinking the fundamental ways in which they generate a number of organizational characteristics. Knowledge based organizations focus on characteristics such as organizational structure, strategy, culture and leadership in inereasing organizational competitiveness.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :