Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2003 , Cilt 58 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Besieged and liberated women in 'art' films: the problem of private sphere

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi iletişim Fakültesi1
Görüntülenme :
620
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalenin amacı, sanat filmlerindeki kadın temsilieri bağlamında kadın ve erkek arasındaki farklılığı göstermektir. Bu nedenle üç erkek ve üç kadın yönetmenin filmleri seçilmiştir: Truflaut'dan, Jules and Jim/Jules ve Jim, Antonioni'den Ecbpse/Gıınbaıımı, Bergınand'dan Cries and Whispers/Ç'ığbklar ve Fısı/tı/ar, Campion'dan The Piano/Piyano, Gorris'den Antonia ve Goldbacher'den The Governess/ Mürebbiye. Filmlerdeki kadın karakterler erkek yönetmenler eliyle özel alanlarında kuşatılırken, kadın yönetmenler tarafından özgürleştirilir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The purpose of this article is to exarnine the representations of women -especiaııy the private sphere of women- in 'art' movies. To attain this aim, first what the art cineıııa is was deterrnined and the is~'Ue of private sphere is explained. Then, as a case study, three nıale and three female directors' fılms have been c1ıosen and analyzed in aecordance with semİotics. Thesc films are as foııows: Truffaut's Jııles and Jim, Antonioni's Ec/ipse, Bergnıan's Cries and Whispers, and ılıe most recent fılms, Campioıı's The Piano, Gorris' Antonia, and Goldbaclıer's The Governess. This article reveals the nıale gaze in the films of three authors (male filmmakers). However, there are also three creative female fılınmakers whose fılms have a non-sex.ist gaze. Briefly, ılıere is a scrious difference betwccn ılıe feıııale directors who can he dealt with in art ciııema and ılıe male directors who are authors in the real sen se of the word.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :