TÜRKİYE’DE GREVLERİN BELİRLEYİCİLERİ

Bu çalışma Türkiye’de grev sayısının belirleyenlerini 1984-2015 dönemi için Sayma Veri yöntemleri kullanarak incelemeyi amaçlamaktadır. Grev sayısının belirleyicileri olarak çalışan başına gelirdeki değişim, sendikalaşma oranı, iktisadi oynaklık ve hoşnutsuzluk endeksi gibi ekonomik ve sosyal durumu yansıtan değişkenler kullanılmıştır. Uygulamalı analiz sonuçları, grev sayısı üzerinde Sendikalaşma Oranının negatif, İktisadi Hoşnutsuzluk Endeksinin ise pozitif bir etkisi olduğunu göstermektedir

THE DETERMINANTS OF STRIKE ACTIVITIES IN TURKEY

This paper attempts to examine the determinants of strike activities in the Turkish economy over the period 1984-2015 using Count Data methods. Economical and social variables such as growth of income per worker, unization rate, economic volatility, misery index are used as determinants of the number of strikes. The empirical results indicates that unization rate has a negative impact on strike numbers while misery index has a positive impact on strike