Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 59 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Batı balkan ülkeleri ile türkiyenin avrupa birliğine tam üyelik olasılıkları üzerine bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
614
DOI :
Özet Türkçe :

Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri ile ilişkiler. Avrupa Birliği için öneeliğe sahip olan ve gündem belirleyen ilişkiler bütünü olmuştur. Avrupa Birliği Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri ile tarihinin en kapsamlı genişleme sürecini başlatmıştır. Avrupa Birliği'nin yaşanılan son genişleme sürecini Türkiye'nin tam üyeliği ile tamamlayacağı öngörülürken, Batı Balkan ülkelerinin de genişleme gündemine dahil edilme olasılığı ortaya çıkmaya başlamıştır. Çalışmada öncelikle Avrupa Birliği'nin 1990'Iı yıllardan itiharen izlediği Batı Balkan Politikalan incelenmiştir. Çalışmanın diğer bölümlerinde Batı Balkan ülkelerinin Türkiye ile hirlikte Avrupa Birliği'nin genişleme sürecine dahil edileceği varsayımından hareketle. ilgili ülkelerin olası tam üyelikleri temel ekonomik göstergeler. taraflar arasındaki ticaret hacmi ve Avrupa Birliği'nin kurumsal yapılanması ele alınarak değerlendirilmiş ve ülkelerin Avrupa Birliği'nin bütünleşme sürecindeki yerleri tahmin edilmeye çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

The relations between the European Union and the Central and Eastem European Countries have had a priority on the agenda of the European Union. The European Union has started an enlargement process with those Central and Eastem European Countries . The possibiliıy of accepting the Western Balkan countries to this enlargemenı process has emerged while Turkey was supposed to he the lası membel' of Ihe process. In this pa per, the policies of ıhe European Union which have heen developed for the Westem Balkan countries are examined as a first step. Then, the full membership possihilities of the Western Balkan countries and Turkeyare evaluated considcring the basic economic indicators, the trade volume hetwcen the parties and the institutional strucıures of the European Union. Finally, the positions of those countries within the integration process of the European Union are tricd to be estimated.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :