Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2002 , Cilt 57 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Batı avrupa birliği'nin uluslararası hukuk kişiliği

Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Faküıtesi1
Görüntülenme :
559
DOI :
Özet Türkçe :

Uluslararası Örgütlerin uluslararası hukuk kişiliği, 20. yüzyıla kadar pek tanınmanuştır. Ancak, farklı amaç ve görevlerde kurulan çok sayıda uluslararası örgüt, uluslararası hukukta benimsenen çeşitli kriterlerle 20. yüzyıldan itibaren uluslararası hukuk süjesi olarak kabul edilmiştir. Bu çalışmada, uluslararası örgütlerin uluslararası hukuk kişiliğini tespit etmede genelolarak kullanılan beş kriter esas alınarak BAB'nin uluslararası hukuk kişiliği belirlenmeye çalışılmıştır, Bu kapsamda, BAB'nin diğer uluslararası hukuk süjeleriyle andıaşma yapabilmesi, ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanabilmesi, diğer uluslararası hukuk süjeleriyle ilişki kurabilmesi, kendi iç düzenini sağlayabilmesi ve diğer uluslararası hukuk süjelerinin sorumluluğunu ileri sürebilmesi ve kendisinin uluslararısı hukukta sorumlu hale gelebilmesi kriterleri, detaylı olarak incelenmiştir, Aslında, AB Kurucu Andıaşması'nın yürürlükte bulunan ilgili düzenlemelerine istinaden, BAB'nin AB'nin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmesi, BAB'nin uluslararası ilişkilerdeki hareket alanını sınırladığı iddia edilebilir. Ancak, belirttiğimiz beş kriter itibarıyla, BAB'nin uluslararası hukuk kişiliği sınırlarımamışbr. Diğer bir ifadeyle, bu kriterlere göre, Kurucu Andıaşması'nın kendisine tanıdığı yetkiler çerçevesinde, BAB'nin uluslararası hukuk kişiliğine sahip olduğu söylenebilir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The International judicial personality of internationalorganizations was not recognised until the 20th century. From the beginning of the 20th century, however, many international organizations, cstablished with different targets and obligations, have bcen accepted as subjects of international law. In this study, we have tried to determine international law personality of WEU. We used flve criteria for this, which are being used to conflrm international law personality of internationalorganizations. Thcsc £ive criteria are as follows; to make treaties with other internationalorganizations, to utilize from privilegcs and immunities; to set up relations with other international law persons; to organisc its own structure and order; to daim the other international law persons' responsibilitics and to be responsible to international law by itself. According to the related provisions of the constitutional treaty of EU, the WEU has been accepted as an indivisable segment of EU. Therefore this is dcfensible that WEU's acting area has been delimited. But these five criteria which we rnade c1ear, have indicated that international law personality of WEU has not been limited. In other words, by these criteria, WEU has its own international laıw personality with the frame of ifs competence which has been recognised by the constitutional treaty of WEU.

Anahtar kelimeler :

Europa ,

Justice ,

AB ,

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :