Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 65 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Basının şiddeti: siyasal gösterilerde

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi1
Görüntülenme :
635
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, 15 Şubat 2006 tarihinde Cizre’de Abdullah Öcalan’ın yakalanmasının yıldönümü nedeniyle yapılan eylemlerde, çocukların polise taş atması ile medyada yaygınlaşan “polise taş atan çocuklar” klişesi, üç tema ve altı örnek olay düzleminde çözümlenmiştir. Çözümleme için, “şiddet mağduru çocuk”, “eylemlerde şiddete bulaşmış çocuk”, “devletin önleyici tedbirlerinin muhatabı olarak çocuk” başlıklı temalar oluşturulmuştur. Oluşturulan temalar ve bu temalar için seçilen örnek olayların sunum biçimini çözümlemek üzere ulusal basından Akşam, Cumhuriyet, Hürriyet, Ortadoğu, Taraf ve Yeni Şafak gazeteleri belirlenmiştir. Çalışmada söz konusu gazetelerin olaylara ilişkin yaptıkları haberler, Teun Van Dijk’in söylem çözümlemesi yöntemi ile analiz edilmiştir. Van Dijk’in söylem çözümlemesine göre haber metinleri mikro ve makro olmak üzere iki düzeyde çözümlenebilir. Makro çözümlemede haberin tematik ve şematik yapısına odaklanılır. Mikro çözümlemede ise sözcük seçimleri, cümle yapıları, cümleler arasında kurulan nedensellik ilişkileri ile retorik incelenir. Bu çalışma aynı zamanda, Türk medyasında suçla bitişik olarak anılan çocuk haberlerinde, çocuk haklarına duyarlı bir haberciliğin yapılıp yapılmadığına odaklanmakta; çocuk haklarına duyarlı bir haberciliğin nasıl yapılabileceğine dair önerilerde de bulunmaktadır.

Özet İngilizce :

In this study, “stone-throwing children” cliche which has become widespread in the media due to the demonstrations held in Cizre on 15th February 2006 on the anniversary of capture of Abdullah Öcalan is analysed in the base of three themes and six sample cases. In the study, “child as victims of violence”, “child as the perpetrator of violence” and “child as interlocutor of preventive measures of the state” are designated as the themes for analysis. In order to examine these themes and sample cases, six daily newspapers, Akşam, Cumhuriyet, Hürriyet, Ortadoğu, Taraf and Yeni Şafak are chosen from the national press. The news texts on these sample cases in the dailies mentioned above are analysed in line with Teun van Dijk’s method of discourse analysis. In the method of van Dijk, news texts can be examined at two levels called micro and macro. While the thematic and the schematic structures of news texts are focused at the macro level, lexical choices, syntax, local coherence and rhetoric are analysed at the micro one. This study also focuses on whether actual journalism practises are sensitive to children’s rights in news texts on children commonly associated with crime in Turkish media. In addition to this, the study attempts to make suggestions as to how journalism practises can be sensitive to children’s rights.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :