Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2001 , Cilt 56 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avrupa insan hakları sözleşmesinde ve uygulamasında toplanma özgürlüğüne hak

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi1
Görüntülenme :
562
DOI :
Özet Türkçe :

Toplanma özgürlüğüne hak demokratik işleyiş bakımından temel önemde bir hakbr ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde düzenlenen bir dizi hakla yakından bağlantılıdır. Bununla birlikte, bu hak diğerlerine göre daha etkili kısıtlamalara bağlanrruşhr. Örneğin, bir toplantının madde l1'in korumasından yararlanabilmesi için "barışçı" olması gerekir. Üstelik, toplanma özgürlüğüne hak, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ve Mahkemesi tarafından sık sık takdir alanı doktrinine göndermede bulunularak epeyce dar biçimde yorumlanmaktadır. Bu yazıda, AİHK ve AİHM'nin içtihadı ve ilgili yazın ışığında, kolektif bir hak olan toplanma özgürlüğüne hakkın, bireysel hakları destekleyen ikincil önemde bir hak olarak algılandığı savunulmaktadır. Avrupa'nın insan hakları anlayışının temelindeki bireydlik göz önüne alındığında bu şaşırhcı değildir. Yine de, toplanma özgürlüğüne ilişkin 11. madde, Türkiye'de tanık olunanlar gibi keyfi müdahalelere karşı etkili bir koruma sağlamaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The right to freedom of assembly is a fundamental right to democratic process, which is dosely connected with some other rights guaranteed in the ECHR. The right to freedom of assembly however, is subjected to more effective restrictions, such as the condition of being "peaceful" and considered more narrowly, by the Commission and Court, by referring usually to the doctrine of margin of appreciation. This study argues that, in the light of the Commission's and Court's case-law and the related literature, the right to freedom of assembly, which is a collective one, is usually understood as a secondary right in support of individual rights. This is not unexpectable given the individualism dominant in the European comprehension of human rights. Notwithstanding its problematic character, however, artide 11 provides an effective protection against arbitrary interferences such as those witnessed in Turkey.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :