Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2002 , Cilt 57 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avrupa insan hakları sözleşmesi çerçevesinde düşünce. vicdan ve din özgürlüğü

Yazar kurumları :
Mustafa Kemal Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Faküıtesi1
Görüntülenme :
555
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Komisyon ve Mahkçme içtihatlarına dayanarak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde düşünce, vicdan ve din özgürlüğü incelenmektedir. Adı geçen organların içtihatlarına göre bu özgürlükler, "demokratik toplum"un temel kurumlarını oluşturur. Din özgürlüğü boyutunda ise bu, yalnızca inananların yaşam anlayıları ve kimliklerinin en önemli yapı taşlarını oluşturmakla kalmaz; aynı zamanda tanrı tanımazlar, bilinemezciler, şüpheciler ve ilgisizler açısından da değerli bir olgudur. Bu özgürlük, esas olarak, bireysel bir vicdan sorunu olmakla birlikte, ibadet, ayin veya öğrenimini yapmak gibi pratikler yoluyla kişinin dinini veya inancını açıklama biçimlerini de içerir. Söz konusu özgürlükler, "demokratik toplum"un ve çoğulculuğun ayrılmaz bir öğL'Sidirler. Din veya inancı açığa vurma özgürlüğü sınırsız değildir. Kamu güvenliği, kamu düzeninin korunması, genel sağlık ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla sınırlamalara tabi tutulabilir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study examines the freedam of thought, consience and religion wihtin the framework of the European Convention on Human Rights based on the jurispuridences of the Comrnission and the Cour!. According to the jurispuridences of the above institutions, these freedoms, constitute the foundations of "dcmocratic society". It is, in its religious dimension, one of the most vital elemenls that go to make up the identity of belivers and their conception of life, but it is also a precious asset for atheists, agnostics, sceptics and the unconcerned. While religious freedom is primarly a maUer of individual conscicnce, it also implies, in ler alia, frcedom to manifest (one's) religion. These freedoms are thc indivisiblc parts of "democratic society" and pluralism. The freedom of disclosing the religion or belief is not without limits; it can be subject to limitations in the interest of public safety, for the protection of public order, health or morals, or for the protection of the rights and freedoms for others.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :